Rivierkreeften op de Radio

Amerikaanse rivierkreeft plaag in Hollandse poldersloot

Radio interview

De Amerikaanse rode rivierkreeft is voor het eerst gemeld in Nederland in 1985 . Oorspronkelijk komen ze uit het Zuiden van de Verenigde Staten, zoals de moerassen in Louisiana en Florida.
De rode rivierkreeft is op veel plekken in de wereld losgelaten en veroorzaakt vrijwel overal problemen. Het is een echte invasieve exoot.

Luister hier naar het hele interview!

Natuurschade en extra bagger

Ook in de in de Hollandse poldersloten nemen de aantallen rivierkreeftjes nog steeds toe. Anders dan in Amerika droogt zijn leefomgeving nooit uit en er zijn het hele jaar door waterplanten. Ze eten zachte waterplanten in zulke hoeveelheden dat er niets overblijft. En door hun knipgedrag helpen ze onbedoeld woekerende waterplanten zoals waterpest of cabomba om zich verder te verspreiden. Als ze toevallig eieren van kikkers of salamanders tegenkomen, dan eten ze die ook. En ze graven gangetjes van 1 meter diep om zich met hun eieren onder hun staart te verschuilen. Dat is vervelend als het je gazon is langs het water. En die uitgegraven grond komt als extra bagger in de sloot.

Gambagarnalen

Er is veel vraag naar rivierkreeftjes. Zo wordt dezelfde soort (Procambaris clarkii) als diepgevroren ‘grote garnalen’ geïmporteerd uit bijv. China. Ze worden ook wel ‘poldergamba’ genoemd.

Rivierkreeftjes worden eenvoudig gevangen met zogenoemde kreeftenkorven, een soort grote schoenendoos van kippengaas of van plastic, waar de kreeftjes uit nieuwsgierigheid in kruipen maar er door hun stekels niet meer uit kunnen komen. Echter, een kreeftenkorf is formeel een soort fuik en in de Visserijwet is het gebruik van fuiken voorbehouden aan de geregistreerde beroepsvissers. Bovendien is de rode rivierkreeft volgens de EU-regelgeving een invasieve exoot en het ‘vangen, onder je hebben of verplaatsen’ is wettelijk niet toegestaan.

Zo is een patstelling ontstaan, waarbij de rode rivierkreeft ongestoord verder gaat met z’n leventje en nog steeds in aantal toeneemt…

Hans Middendorp over de rode rivierkreeft (foto Omroep Vlaardingen). Luister hier naar het hele interview!

Wat is de beste oplossing?

Het probleem rond de rivierkreeftjes is nu op de agenda geplaatst, maar over de precieze aanpak van het probleem zijn de meningen nog verdeeld. Elke aanpak heeft voordelen en ook nadelen.

  1. De muskusrattenvangers gaan voortaan ook rivierkreeftjes vangen, die dan vervolgens worden vernietigd. Deze oplossing kost de belastingbetaler geld. Want het is veel extra werk.
  2. De beroepsvisserij gaat serieus vissen op rivierkreeftjes, maar als de aantallen lager worden, wordt het wel meer werk voor dezelfde hoeveelheid rivierkreeft. Voordeel is dat de rivierkreeft als streekproduct wordt benut. Deze oplossing kost de belastingbetaler geen geld. Nadeel is dat de beroepsvisserij er geen belang bij lijkt te hebben om het aantal rivierkreeften in een sloot serieus te verminderen?
  3. De serieuze sportvissers toestemming geven om 1-2 kreeftenkorven te gebruiken voor eigen consumptie. De controleurs van de hengelsportverenigingen moeten ook controleren op het juist gebruik van de kreeftenkorven. Deze oplossing kost de belastingbetaler ook geen geld. Nadeel is dat het aantal weggevangen rivierkreeftjes per locatie sterk kan variëren. En biologen zijn bezorgd dat sportvissers de rivierkreeftjes ergens anders uitzetten, en zo de problemen nog groter maken.

Aan elke oplossingsrichting kleven voordelen en nadelen. inmiddels zijn er zelfs Kamervragen gesteld aan de minister.