Bijeenkomsten

Bijeenkomst met Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard over de rivierkreeft

Op 29 augustus 2022 was Good Fish uitgenodigd om een bijeenkomst van Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard bij te wonen, om te vergaderen over de problemen veroorzaakt door rivierkreeft.

Aanwezig waren verschillende stakeholders als boerenbedrijven, vissers, natuurbeheerders, het waterschap, en de provincie. Voor een verslag volg deze link.

Op de bijeenkomst werden bevindingen door het waterschap gedeeld en frustraties openbaar gemaakt. Daarna werd nagedacht over oplossingsrichtingen, maar knopen werden nog niet doorgehakt. Wel was het goed om te zien dat de verschillende partijen het toch op grote lijnen met elkaar eens waren. Iedereen wil dat er meer en sneller actie wordt ondernomen, de verschillen zitten hem alleen in WIE de actie moet ondernemen.

De boeren en vissers kijken op de eerste plaats naar het Waterschap, dan het LNV. De Waterschappen achten echter LNV volledig verantwoordelijk. Op 14 december 2022 is dan ook een brandbrief met ondertekening van de meeste aanwezigen richting LNV verstuurd, zie deze link.

Jan & Ramona de Waard, rivierkreeftvissers in de Krimpenerwaard