Rapportages

Efficiëntie van innovatieve vangtuigen
voor het vangen van rivierkreeften

In dit onderzoek zijn verschillende vangmethoden geëvalueerd om het beheer van invasieve uitheemse Amerikaanse rivierkreeften in Nederlandse oppervlaktewateren te vergemakkelijken. Hier zijn enkele belangrijke bevindingen:

 1. Innovatieve vangtuigen: Het onderzoek heeft verschillende alternatieve vangmethoden geëvalueerd. Hier zijn enkele details over deze vangtuigen:
  • Sleufval: Dit vangtuig is ontworpen om rivierkreeften te lokken en vast te houden. Het lijkt effectief te zijn bij het vangen van rivierkreeften van verschillende groottes.
  • Paraplukorf: Een interessante benadering waarbij een korf met een parapluachtige structuur wordt gebruikt om rivierkreeften te vangen. Dit kan handig zijn in specifieke situaties.
  • Vierkante kreeftenfuik: Deze fuik heeft een vierkante vorm en is ontworpen om rivierkreeften efficiënt te vangen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de vorm en grootte van de fuik van invloed kunnen zijn op de vangst.
  • Schietfuik: Dit is het reguliere vangtuig dat als referentie wordt gebruikt. Het is interessant om te zien hoe de innovatieve vangtuigen zich verhouden tot deze traditionele methode.
 2. Bijvangst: Tijdens het onderzoek werd opgemerkt dat een aanzienlijk deel van de bijvangst bestond uit jonge zeelt. Dit kan wijzen op specifiek schuilgedrag en/of foerageergedrag van deze vissoort. Het is belangrijk om te begrijpen hoe dit de effectiviteit van de vangtuigen kan beïnvloeden.
 3. Praktische implicaties: De bevindingen kunnen waardevol zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met het beheer van rivierkreeftenpopulaties. Het selecteren van het juiste vangtuig kan helpen bij het minimaliseren van bijvangst en het maximaliseren van de kreeftenopbrengst.

Het volledige rapport is beschikbaar om te downloaden via deze link: Efficiëntie van innovatieve vangtuigen voor het vangen van rivierkreeften