Digitale vangstregistratie

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft is voor het eerst onderzocht of een systeem van digitale vangsregistratie toepasbaar is in de rivierkreeftenvisserij in Nederland.

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft is in samenwerking met Wageningen Enviornmental Reserach, Naturon en netVISwerk een veldproef uitgevoerd op het Eiland van Dordt in Dordrecht. Deze veldproef wordt medegefinancierd door Waterschap Hollandse Delta.

Een van de onderdelen tijdens deze veldproef is een eerste pilot met digitale vangstregistratie door rivierkreeftenvissers. Deze vangstregistratie gebeurt door middel van een smartphone applicatie, ontwikkeld door NatuurNetwerk, waarin de visser op hoog detailniveau vangstgegevens kan invoeren welke automatisch worden opgeslagen. Gegevens als de locatie van de vangstmiddelen, formaat en geslacht van de gevangen rivierkreeft en bijvangsten kunnen allemaal geregistreerd worden. Hiermee zijn deze gegevens direct opgeslagen in een beschermde omgeving.

Deze proef heeft uitgewezen dat deze applicatie zeer geschikt en bruikbaar is in de rivierkreeftenvisserij. Dit biedt veel kansen voor waterbeheerders en beroepsvissers om inzicht te krijgen in de vangstgegevens van de rivierkreeftenvisserij en hiermee inzicht in de beroepsvisserij als onderdeel van een beheer(s)model.

Meerdere rivierkreeftenvissers hebben aangegeven bereid te zijn om te werken met een dergelijk systeem, zolang hierin goede afspraken gemaakt worden over het gebruik van de gegevens.

Overige belanghebbenden (waterschap, sportvisserij en natuurorganisaties) zullen waarschijnlijk ook voorstander zijn van het vormgeven van het beheer op deze manier. Een voorwaarde voor een dergelijke beheer(s)model is wel dat verder onderzoek geen nadelige impact laat zien van de rivierkreeftvisserij op de waterkwaliteit en dat de rivierkreeftenvissers een vertegenwoordiging vinden die hen assisteert in het gehele traject van dataverzameling tot het vorm geven van het beheer(s)plan.

Download hier de rapportage ‘Digitale vangstregistratie in de rivierkreeftenvisserij’