Hoe vang je rivierkreeften

Rivierkreeften zijn vrij gemakkelijk te vangen in het wild. Maar let op! Als je geen visvergunning hebt is het niet toegestaan om op rivierkreeften te vissen, ze te vervoeren en/of te verhandelen.

Beroepsvissers vissen op rivierkreeften met fuiken of kreeftenkorven en -vallen. Onder vissers heeft het vissen met fuiken de voorkeur omdat hiermee hogere vangsten te behalen zijn. Bovendien blijft de kwaliteit van de kreeften in fuiken beter, in korven en vallen ontstaan vaak onderlinge gevechten. Hierdoor beschadigen ze elkaars scharen of vechten ze door totdat één rivierkreeft het als enige overleeft.

Het vissen met kreeftenkorven of fuiken is niet zonder bijvangst van andere dieren. Er zijn vooral zorgen over de bijvangst van aal in de rivierkreeften visserij, cijfers hierover zijn er (nog) niet. Een maaswijdte van 1,5 cm wordt aanbevolen zodat hierdoor de meeste amfibieën, kevers en modderkruipers kunnen ontsnappen.

In andere landen worden kreeften ook gevangen, maar toch ook voornamelijk gekweekt, zoals in China, Spanje en de Verenigde Staten. De kweek van rivierkreeften gebeurt in hele ondiepe vijvers. In China worden ze zelfs in rijstvelden gekweekt. Bij de kweek van rivierkreeften hoeft geen extern voer toegevoegd te worden, de kreeften zoeken zelf hun voedsel bij elkaar in de vijver. De kweker voegt alleen bemesting toe om te zorgen dat er genoeg nutriënten in het water zitten wat de groei van voedsel voor de rivierkreeften bevordert.