Eindsymposium

Het eindsymposium van Kennisplatform Rivierkreeft is gehouden op 11 december 2019 in Wageningen. Dit eindsymposium was de laatste bijeenkomst binnen dit project. Op deze pagina kunt u de verschillende presentaties die gehouden zijn terugvinden alsmede het verslag van de bijeenkomst.

Eindsymposium, 11 december 2019 Wageningen

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en informatieve bijeenkomsten en kennisdagen georganiseerd. Dit eindsymposium was de laatste bijeenkomst binnen dit project en vooral gericht op het samenbrengen van stakeholders die op enige manier betrokken zijn in de rivierkreeftendiscussie.

Aanwezigen bestonden uit waterbeheerders (zowel ecologen, beleidsmedewerkers en muskusratbeheerders), rivierkreeftenvissers, vertegenwoordigers van netVISwerk, onderzoekers, NGOs en rivierkreeftenhandelaren. Anne-Margreet van Putten was dagvoorzitter en discussieleider.

Symposiumboek:

Download hier het symposiumboek  ‘Kansen voor aanpak invasieve rivierkreeften in Nederland’.

Verslag:

Via deze link kunt u het verslag van de bijeenkomst downloaden.

Presentaties:

Fabrice Ottburg, Wageningen Environmental Research (WENR): ‘Rivierkreeft problematiek en handelingsperspectieven.’ Eindsymposium Kennisplatform Rivierkreeft, 11 december 2019.

Christien Absil & Irene Kranendonk, Good Fish Foundation (GFF): ‘Rivierkreeftenvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers.’ Presentatie GFF Eindsymposium Rivierkreeft, 11 dec 2019.