Bronnen

Op deze website worden verschillende informatiebronnen (wetenschappelijke literatuur, onderzoeksrapporten, websites, persoonlijke communicatie) geraadpleegd. Op deze pagina staat een overzicht van de gebruikte literatuur en andere informatiebronnen over rivierkreeften in Nederland.

Geraadpleegde literatuur en rapporten:

Adviesnota beleid waterbeheer-visstandbeheer. Een gezamenlijke uitgave van Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland en Combinatie van Beroepsvissers. April 2006. Download: UvW&SVN_2006_Adviesnota waterbeheer_vergunningen

Blokland Visserij & Visserij Benodigdheden (2016). Rivierkreeftenkorf. Download: Blokland_Rivierkreeftkorf 2017

Couperus, A. S (2015). Kennisdocument rivierkreeften. IMARES rapport C190/15, publicatiedatum 23 december 2015. Download: Couperus, A. S (2015)

Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie (EU) (2014). Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Beschikbaar op: EU Unielijst invasieve exoten 1143/2014.

Koese, B., 2014. Soortzoeker Rivierkreeften van Nederland. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden. Je kunt de kreeften zoekkaart via hier downloaden.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dcoumenten, factsheets amerikaanse rivierkreeft. Download hier de verschillende factsheets:

Ottburg, F. G. W. A. en Roessink, I (2012). Europese rivierkreeften in Nederland. Vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden. Alterra-rapport 2341, Alterra Wageningen UR. Download: Ottburg, F. G. W. A. en Roessink, I (2012). Europese rivierkreeften in Nederland

Roessink, I., Hudina, S. en Ottburg, F. G. W. A. (2009). Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Oronectes virilis). Alterra-rapport 1923, ISSN 1566-7197. Download hier Roessink, I., Hudina, S. en Ottburg, F. G. W. A. (2009).

Unie van Waterschappen, Sportvisserij Nederland, Combinatie van Beroepsvissers (2006). Adviesnote beleid waterbeheer – visstandbeheer. Download UvW&SVN_2006_adviesnota 

Andere websites over rivierkreeften:

Verspreidingsonderzoek uitheemse kreeften, Stichting EIS:  http://kreeftenonderzoek.nl/achtergrond.html 

Determinatie website, Stichting EIS:  https://determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?p=rivierkreeften

Presentaties:

Tijdens de eerste bijeenkomst op 14 november 2018 zijn er verschillende presentaties gegeven. Hieronder kunt u de presentaties bekijken en downloaden. Eventueel bijbehorende rapporten staan eronder vermeld.

Stichting EIS

De verschillende rivierkreeften in NederlandPresentatie door Bram Koese (Stichting EIS), 14 november 2018, Bilthoven.

Natuurbalans – Limes Divergens

StaVaZa omtrent rapport ‘Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland’. Door Pim Lemmers (Natuurbalans-Limes divergens), 14 november 2018, Bilthoven.

Wageningen Environmental Research:

Impact van exotische rivierkreeften op water- en oeverplanten. Door Ivo Roessink (WENR), 14 november 2018, Bilthoven.

De (on)mogelijkheden van chemische bestrijding van rivierkreeften. Door Ivo Roessink (WENR), 14 november 2018, Bilthoven.

Broodje RoofvisDoor Fabrice Ottburg (WENR)

Rapport 1: Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/51003

Rapport 2: Effecten van rode- en geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften op waterplanten en waterkwaliteit. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/194614

Rapport 3: Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften. http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/200044

Witteveen & Bos

Stimulering jonge verlanding tot trilveen. Biobouwers en vraatPresentatie door Casper Cusell (Witteveen en Bos), 14 november 2018, Bilthoven.

Good Fish Foundation:

Rivierkreeften in de Nederlandse horeca. Door Irene Kranendonk (Good Fish Foundation), 14 november 2018, Bilthoven.

Andere rapporten en onderzoeken:

Boerkamp, A, I. Roessink, J. van Giels en F.G.W.A. Ottburg . (2011) Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2244. Download hier.

Crombaghs et al. (2017). Kat-en-muis spel met Californische Rivierkreeft. Vakblad Natuur Bos Landschap. Download hier.

Gylstra, du Bois, Koese & Soes (2016). Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Download hier.

de Hoop, L., van der Loop, L.M.M., van Kleef, H.H., de Hullu, E. en Leuven, R.S.E.W. (2016). Maatregelen voor het elimineren en beheersen van invasieve exoten van EU-belang in Nederland. Radboud Universiteit en Stichting Baggerveen. Download hier.

Koese, B. (2011). De Geknobbelde Amerikaanse Rivierkreeft rond Kamerik en Kockengen in 2010. Stichting EIS. Download hier.

Koese, B. en Evers, N. (2011). A National Inventory of Invasive Freshwater Creayfish in the Netherlands in 2010. Stichting EIS, Royal Haskoning. Download hier.

Koese, B. en Vos, J. (2013). Graafactiviteiten van de Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii); overzicht van de omvang in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Stichting EIS-Nederland. Download hier.

van Leeuwen, S.P.J., Kotterman, M.J.J., Hoogenboom, L.A.P. en Soes, D.M. (2014). Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Download hier.

van Leeuwen, S.P.J., Kotterman, M.J.J., Hoogenboom, L.A.P en Soes, D.M. (2014). Diozines en PCB’s in rivierkreeften uit Zuid-Holland en Utrecht. Wageningen, RIKLIT Wageningen UR (University & Research centre), RIKLIT-rapport 2014.005. Download hier.

Lemmers, P., B.H.J.M. Crombaghs & R.S.E.W. Leuven (2018) Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap  Rivierenland. Verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak. Natuurbalans ‐ Limes Divergens BV, Radboud  Universiteit & Nederlands Expertise Centrum Exoten, Nijmegen. Download hier.

Roessink, I., van Giels, J., Boerkamp, A. en Ottburg, F.G.W.A. (2010). Invloed van de invasieve rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis) op waterplanten en waterkwaliteit. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2052. Download hier.

Soes, M. en Koese, B. (2010). Invasive freshwater crayfish in the Netherlands: a preliminary risk analysis. Stichting EIS-Nederland en Bureau Waardenburg bv. Download hier.

Staatscourant (2000). Vrijstelling rivierkreeften en wolhandkrab bevissing Unielijst. Download hier.

Verdonschot, van Schaik & Verdonschot (2009). Effecten van de rode Amerikaanse rivierkreeft op de vegetatie en macrofauna van sloten. Download hier.

VisAdvies, Vis & Spierts (2012). Pilot ontwikkeling selectieve vangtuigen voor wolhandkrabben en uitheemse rivierkreeften. Download hier.

Click here to add your own text