Perspectief rivierkreeftenvissers

Het inzetten van de Nederlandse beroepsvisserij, een tot voor kort onderbelicht handelingsperspectief om de schade van invasieve rivierkreeften te minimaliseren.

GFF heeft samen met netVISwerk het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar het perspectief van de rivierkreeftenvissers in Nederland op de “problematiek” van de rivierkreeften in Nederland.

Download hier de rapportage ‘Rivierkreeftenvisserij in Nederland, perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’.

Het bijgevoegde rapport is tot stand gekomen na gesprekken die het projectconsortium heeft gevoerd met rivierkreeftenvissers in Nederland. Met deze inventarisatie is in kaart gebracht wat de huidige knelpunten zijn voor beroepsvissers die op rivierkreeften vissen. Ook is commerciële bevissing als een van de handelingsperspectieven nader onderzocht.

Wij benadrukken dat deze rapportage niet de mening weergeeft van het projectconsortium maar inzicht geeft in de visie van de Nederlandse rivierkreeftenvissers.

Een van de belangrijkste conclusies uit de rapportage is de behoefte tot betere samenwerking tussen de beroepsvisserij en waterbeheerders. Dit is essentieel om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de rivierkreeftenproblematiek en het wederzijds vertrouwen te doen toenemen.

Wij hopen dat u het rapport met veel belangstelling zult lezen. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Albert Jan Maat (voorzitter netVISwerk) via voorzitter@netviswerk.nl of de Good Fish Foundation via info@goodfish.nl. Als u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, kunt u ook contact opnemen met de Good Fish Foundation.