Oplossingen

Sinds de Amerikaanse rivierkreeften de Nederlandse binnenwateren veroveren zijn meerdere onderzoeksbureaus op zoek gegaan naar manieren om de soorten te bestrijden. Er wordt al snel gedacht aan het wegvangen van rivierkreeften. Maar hierover is geen overeenstemming of dit wel de juiste oplossing is. 

Lees meer over het wegvangen van rivierkreeften op de pagina vissen op rivierkreeften. Andere oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld biologsiche bestrijding zoals het inzetten van predatoren of ziektes introduceren, fysieke toepassingen zoals het aanpassen van de leefomgeving, chemische bestrijding met pesticides en biocides of het inzetten van natuurlijke feromonen. Lees meer over deze beheerstrategiën op de pagina andere oplossingen.