Studiedag Rivierkreeft

Bijeenkomsten

Kennisplatform Rivierkreeft organiseert gedurende het jaar verschillende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen, kennis uit te wisselen en samen te werken naar een oplossing voor de invasieve rivierkreeften in Nederland. Op deze pagina en in het nieuwsoverzicht kun je de infromatie en een verslag van de verschillende bijeenkomsten vinden.

Eindsymposium Kennisplatform Rivierkreeeft

Op woensdag 11 december 2019 heeft het eindsymposium van Kennisplatform Rivierkreeft plaatsgevonden in Wageningen. Kijk op de pagina Eindsymposium Kennisplatform Rivierkreeft voor meer informatie, het verslag en het symposiumboek.

Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

De eerste themabijeenkomst was in de vorm van een studiedag en werd op 14 november 2018 gehouden in het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Klik hier voor het verslag en verdere informatie.

netVISwerk

Op 6 december 2018 was de ALV van netVISwerk in de Botterschuur in Urk. Kennisplatform rivierkreeft was aanwezig om het project Rivierkreeft: exoot uit de sloot toe te lichten. Fabrice Ottburg van Wageningen Environmental Research (WENR) gaf een presentatie over de verschillende rivierkreeften in Nederland en de problemen die ze veroorzaken. Samen met de leden van netVISwerk ging het projectconsortium de discussie aan of bevissing een mogelijke oplossing kan zijn voor de rivierkreeften problematiek. Klik hier voor de presentatie van WENR.