Regelgeving rivierkreeftenvisserij

De Nederlandse overheid staat de bevissing van exotische rivierkreeften toe als bestrijdingsmaatregel. Maar niet iedereen mag zomaar de rivierkreeften uit het water vissen. Hier zijn namelijk strikte en soms verwarrende voorwaarden aan gesteld. In een artikel wat in de rivierkreeften special van de Levende Natuur is verschenen, lichten wij als Kennisplatform Rivierkreeft II toe welke wet en regelgeving voor wie van toepassing is.

Exotische rivierkreeften op de Unielijst

Exotische rivierkreeften komen voor op een speciale lijst voor de preventie en beheersing van invasieve uitheemse soorten in Europa, de Unielijst. Als een dier of plant op deze lijst staat, mag deze niet zomaar verhandeld of verkocht worden. Dit is om ervoor te zorgen dat de exotische en invasieve soorten die hier niet thuishoren, zich niet verder kunnen verspreiden. Het land moet ook maatregelen nemen om de soort te bestrijden. Als dat niet meer kan, moet een lidstaat een beheersplan indienen. In het beheersplan wordt dan vastgelegd hoe een land ervoor gaat zorgen de soort zo veel mogelijk terug te dringen in aantal.  Voor vijf exotische rivierkreeften heeft de Nederlandse overheid zo’n beheersplan ingediend.

Visserij op rivierkreeften

De Nederlandse overheid heeft bevissing als bestrijdingsmogelijkheid opgenomen. Hierdoor is het dus toegestaan om op rivierkreeften te vissen, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn opgesteld om te voorkomen dat mensen zonder visvergunning op rivierkreeften gaan vissen en hiermee schade veroorzaken aan de wateren, de kreeften zelf en of andere soorten. Zo mag je bijvoorbeeld geen kreeften uitzetten in ander water en moet je aan voorwaarden voldoen voor transport en opslag van de kreeften.

Daarnaast moet je een vergunning hebben om te mogen vissen. Wat voor een vergunning je nodig hebt, en van wie is afhankelijk van het soort water waar je wilt vissen en of je een beroepsvisser bent of niet. In de regelgeving is ook vastgelegd met welke vistuigen je mag vissen.

Wat mag wel en niet? 

Om de wet en regelgeving rondom het bevissen van rivierkreeften te verduidelijken, heeft Kennisplatform Rivierkreeft II een schema gemaakt waarop je precies kunt zien wanneer welke regels van toepassing zijn. Dit schema is in het vakblad De Levende Natuur gepubliceerd. Klik op de afbeelding hieronder of deze link om het artikel te bekijken.