Rapportages

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo is er onderzoek gedaan naar de visie van de Nederlandse kreeftenvissers op de rivierkreeftendiscussie. Ook is er onderzocht of er sprake is van een illegale aanvoer van rivierkreeften in de Nederlandse horeca. Op deze pagina ziet u een overzicht van al onze onderzoeken. Klik op het desbetreffende onderzoek als u hier meer over wilt weten.