Lopende onderzoeken

Verschillende waterschappen, onderzoeksbureaus en andere organisaties voeren onderzoek uit naar de Amerikaanse rivierkreeften in Nederland. Op deze pagina staat een overzicht van de huidige lopende onderzoeken.

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft II (2020-2022) worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:

Onderzoek naar de mogelijkheden om de rivierkreeftenvisserij verder te professionaliseren en te vermarkten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit.

Onderzoek naar het schadebeeld van rivierkreeften in watersystemen, afstemming van de visserij op seizoenen en de levenscyclus van rivierkreeften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met 13 beroepsvissers die hun rivierkreeftvangsten gaan registreren.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke verontreiniging van rivierkreeftenvlees met dioxines.

De volgende andere onderzoeken lopen momenteel naar invasieve rivierkreeften in Nederland of zijn recentelijk afgerond.

Afkreeftexperiment in de Molenpolder door ATKB, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Provincie Utrecht, Wageningen Environmental Research, Staatsbosbeheer en Gravingen.

Afkreeftexperiment Dordrecht door de  Good Fish Foundation, netVISwerk, Wageningen Environmental Research, Naturon en WS Hollandse Delta. Dit onderzoek is afgerond tijdens Kennisplatform Rivierkreeft I.

Onderzoek stuurfactoren kreeftendichtheid door OBN, STOWA, meerdere waterschappen, gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Witteveen+Bos, HAS en ATKB.

Verband eDNA en aas-fuikvangsten door Datura en HH van Delfland.

Kritische kreeftendichtheid/watersysteem door Witteveen+Bos.

Bron: Stowa & Unie van Waterschappen. Uitheemse rivierkreeften in het Watersysteem; Problemen en handelingsperspectieven voor waterbeheerders Stand van zaken 2019. Publicatiedatum: 9 augustus 2019.

Effect kreeften op krabbenscheer door Witteveen+Bos, Universiteit Utrecht en VBNE.

Effect nutriënten op kreeftenontwikkeling door Universiteit van Leiden

Kreeftentellingen KRW meetpunten incl. extra tellingen bij Delfland door EIS, NVWA en CBS.

Graafgedrag rivierkreeften door Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Gemeente Wijdemeren.

Uitroeien/terugdringen Californische rivierkreeft door WS Brabantse Delta en Natuurbalans.

Onderzoek troebeling watergangen rond Horssen (Land van Maas en Waal) en relatie
met voorkomen van Rode Amerikaanse rivierkreeft door Waterschap Rivierenland.

Mist er een onderzoek? Geef het door aan info@goodfish.nl! Wij streven ernaar om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle onderzoeken die er lopen naar invasieve rivierkreeften in Nederland. Wij horen het hierom graag als er een onderzoek of initiatief mist.