Over Rivierkreeften

De Europese rivierkreeft is de enige inheemse riviekreeftensoort in Nederland. Deze soort is tegenwoordig erg zeldzaam. De Amerikaanse rivierkreeft is een exoot en een invasieve soort. Lees op deze pagina wat dat precies inhoudt.

Rivierkreeften zijn zoetwaterkreeften die in sloten, meren en rivieren leven. In Nederland komen verschillende soorten voor. De enige soort die oorspronkelijk in Nederland thuishoort is de Europese rivierkreeft (Astacus astacus). Dit is een inheemse soort. De soort is in Nederland bijna helemaal verdwenen door het achteruitgaan van de waterkwaliteit en verlies van geschikt habitat. 

De overige rivierkreeften horen van origine niet in Nederland thuis, het zijn invasieve soorten.  Deze zijn in de 20ste eeuw op verschillende manieren geïntroduceerd. Omdat zij afkomstig zijn uit Amerika worden ze in de volksmond vaak aangeduid met Amerikaanse rivierkreeft. Voor Platform Rivierkreeft ontwikkelde Good Fish Foundation een speciale editie van een rivierkreeftenwijzer. (Zie hiernaast. Foto’s gemaakt door B. Koese.)

Het Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden (EIS) heeft een kreeftenzoekkaart ontwikkeld waarmee de verschillende soorten rivierkreeften in Nederland gedetermineerd kunnen worden.

Inheems, exoot of invasief?

Een inheemse soort betekent dat de soort van nature in een bepaald gebied voorkomt. Inheemse soorten horen van nature bij het ecosysteem.

Een exoot is een soort die ergens voorkomt, maar daar niet van nature thuishoort. Exoten zijn door menselijk toedoen of door natuurlijke processen in een gebied terechtgekomen. Soms overleven zij het niet in een nieuw ecosysteem, soms juist heel goed.

Wanneer een exoot in het nieuwe ecosysteem kan overleven, én daarmee problemen veroorzaakt voor inheemse soorten in het ecosysteem, wordt de soort een invasieve soort genoemd.

Amerikaanse rivierkreeften in Nederland zijn invasieve soorten omdat ze zich razendsnel in het zoetwater ecosysteem verspreiden en voor verschillende problemen zorgen.