Andere oplossingen

Sinds de Amerikaanse rivierkreeften de Nederlandse binnenwateren veroveren zijn meerdere onderzoeksbureaus op zoek gegaan naar manieren om de soorten te bestrijden. Er wordt al snel gedacht aan het wegvangen van rivierkreeften. Maar ook hier is er geen overeenstemming of dit wel de juiste oplossing is. Lees meer over het wegvangen van rivierkreeften op de pagina vissen op rivierkreeften. Op deze pagina lees je welke andere oplossingsrichtingen in overweging zijn of worden genomen.

Sinds de Amerikaanse rivierkreeften de Nederlandse binnenwateren veroveren zijn meerdere onderzoeksbureaus op zoek gegaan naar manieren om de soorten te bestrijden. Verschillende veldonderzoeken en literatuurstudies zijn uitgevoerd om alle mogelijke opties goed te bekijken. Biologische bestrijding (predatie en ziektes), fysieke bestrijding (bevissing), het inzetten chemische middelen en zelfs feromonen zijn overwogen.

Predatie

Omdat de invasieve rivierkreeften relatief nieuw zijn in het ecosysteem hebben ze van oorsprong geen natuurlijke vijanden in het Nederlandse ecosysteem. Inmiddels verblijven de soorten al een ruimere tijd in Nederland. Er zijn waarnemingen van predatie op de invasieve soorten van paling, snoek, baars, reigers, de bruine rat en de muskusrat. Hoeveel rivierkreeften geconsumeerd worden door deze predatoren is nog niet bekend. Wel is het zeer interessant om te kijken of roofdieren niet massaal ingezet kunnen worden om de rivierkreeften populatie terug te dringen. 

Ziektes en microbiële insecticiden

Net als andere dieren zijn rivierkreeften vatbaar voor parasieten, bacteriën en schimmels. De bekendste schimmelziekte voor rivierkreeften is de kreeftenpest, veroorzaakt door de schimmel (Aphanomyces astaci). 

Uit de hiernaast beschreven beheerstrategieën blijkt dat er geen enkele methode op zichzelf toereikend genoeg is om volledig effectief te zijn om de soorten te beheersen of zelfs bestrijden. Het is nu zaak om te onderzoeken of en welke combinatie van mogelijkheden het beste resultaat oplevert. Dit kan verschillen per watertype en rivierkreeften soort. Bijvoorbeeld het inzetten van een commerciële visserij in combinatie met het uitzetten van palingen is een strategie die verder onderzocht moet worden.

Fysieke toepassingen

Met fysieke toepassingen wordt het aanpassen van de leefomgeving bedoeld. Door de leefomgeving zodanig te veranderen dat de rivierkreeften er niet kunnen overleven kun je de populatie terugdringen. 

Chemische bestrijding

Het inzetten van biocides en pesticides kan met veel verschillende producten en op verschillende manieren toegepast worden. Deze middelen zijn echter niet soort specifiek, er bestaat geen middel wat alleen werkt tegen rivierkreeften.

Feromonen

Feromonen zijn soort specifieke stoffen die organismen uitscheiden voor communicatie of om andere individuen van dezelfde soort te lokken, bijvoorbeeld voor de paring. Paar feromonen zouden ingezet kunnen worden om vrouwtjes te lokken.

Vruchtbaarheidsbehandeling

Een andere mogelijke manier om een verdere verspreiding van rivierkreeften tegen te gaan is het onvruchtbaar maken van de kreeften.  

Bronnen:

Aquiloni, L., Piazza, F., Manfrin, C. en Giulio Guilianini, P. (2014). X-ray irradiation of male crayfish to control invasive populations: encouraging but not predictable results. Conference paper, 8th International Crustacean Congress, Frankfurt a. M. (Germany), August 18-23, 2014. Download hier.

Boerkamp, A, I. Roessink, J. van Giels en F.G.W.A. Ottburg, 2011. Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 2244. 92 blz.; 13 fig.; 5 tab.; 29 ref. Download hier.

Roessink, I., S. Hudina & F.G.W.A. Ottburg, 2009. Literatuurstudie naar de biologie, impact en mogelijke bestrijding van twee invasieve soorten: de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1923. 62 blz. 54 fig.; 10 tab.; 132 ref. Download hier.

Alle gebruikte documenten op deze website kun je via de pagina informatiebronnen vinden en downloaden.