Rapportages

Onderzoeksrapporten naar de mogelijkheden om de rivierkreeftenvisserij verder te professionaliseren en te vermarkten

De invasieve kreeften worden commercieel bevist. Deze visserij heeft vooralsnog een kleine omvang. Wageningen Environmental Research heeft gekeken naar de opvattingen van drie groepen stakeholders – beroepsvissers, restaurants en waterschappen – over kansen om de rivierkreeftenvisserij in Nederlandse wateren op te schalen.

Commerciële rivierkreeftvisserij

Met commerciële visserij wordt mogelijk meteen een oplossing gegenereerd voor de problemen die waterschappen ondervinden van de Amerikaanse rivierkreeften. Restaurants zien rivierkreeften als een mooi, maar ook een zeer bewerkelijk product. Zij kiezen derhalve veelal voor de inkoop van (geïmporteerde) gepelde rivierkreeften. Ze staan open voor in Nederland gevangen kreeften indien deze gepeld zijn, de prijs concurrerend is en er continuïteit in aanvoer is. Slechts een beperkte groep beroepsvissers vist momenteel gericht op rivierkreeft. Het ontbreken van een afzetmarkt en te lage opbrengsten vormen een belemmering. Beroepsvissers zijn matig positief gestemd over de potentie van groot worden van deze tak van visserij. Vooral het verdienmodel groothandel spreekt hen aan. Waterschappen zien beperkt draagvlak voor het inzetten van beroepsvissers, zij hebben meer draagvlak voor het handelingsperspectief waarbij hogere dichtheden van inheemse predatoren als natuurlijke vijand van de rivierkreeften worden ingezet. De verwachting is dat de markt voor verse rivierkreeft klein zal blijven, qua marktaandeel lijken er vooral kansen te liggen voor bewerkte rivierkreeft (gepeld, ingevroren). Dat vraagt om de opzet van een pel-industrie.

Lees het hele onderzoek hier: Kansen voor opschaling van de Nederlandse rivierkreeftenvisserij: Onderzoek onder beroepsvissers, restaurants en waterschappen.

Grondstof voor diervoeders

Rivierkreeften houden de gemoederen flink bezig in waterbeherend Nederland. Hun graafactiviteit en negatieve impact op het aquatische ecosysteem, maken dat veel pogingen tot verwijdering dan wel bestrijding worden ondernomen. Wat er daarna met de rivierkreeften gedaan moet worden, is echter een onderbelicht thema. Wageningen Environmental Research heeft samen met Zetadec onderzocht of rivierkreeften geschikt zijn als ingrediënt voor (huis)diervoeders. Dit onderzoek is gebaseerd op de nutriënten- en energie-inhoud die nodig is voor specifieke voeders. Tevens is meegenomen bij welke interventieprijs het economisch aantrekkelijk wordt om kreeftenmeel te gaan gebruiken.

Lees het hele rapport hier: Kreeften voor de zwijnen werpen: Rivierkreeften als mogelijke grondstof voor diervoeders.