Partners aan het woord

Er zijn veel verschillende personen en stakeholders die zich bezig houden met rivierkreeften in Nederland. Dit zijn onder andere waterbeheerders, beroepsvissers, sportvissers, onderzoeksbureaus, universiteiten, terreinbeheerders en milieubeschermingsorganisaties. Op deze pagina laten we een aantal van deze stakeholders aan het woord om hun visie op invasieve rivierkreeften in Nederland te delen.

Margreet van Vilsteren, Good Fish Foundation:
“De VISwijzer informeert consumenten al meer dan 10 jaar welke vis, schaal en schelpdieren je met een gerust hart kan eten. De Amerikaanse rivierkreeft is een exoot en deze wil je niet in de Nederlandse wateren hebben. ‘Opeten’ is dan een eerste reactie omdat dit kan leiden tot een win-win situatie voor iedereen.

Arjan Heinen, netVISwerk:
“Inmiddels werk ik 18 jaar in de binnenvisserij in Nederland. De laatste 10 jaar wordt er al over rivierkreeftvisserij gesproken als een mogelijke alternatieve of aanvullende inkomensbron voor de kleinschalige beroepsvissers op de binnenwateren. 

Winnie Rip, Waternet:
“Een grote hoeveelheid Amerikaanse rivierkreeften is meestal het gevolg van een slechte waterkwaliteit en niet andersom. In voedselrijk water groeien algen hard en is het water troebel. Op de bodem is het te donker voor waterplanten. Deze leefomgeving is zeer geschikt voor een inheemse soort als Brasem, maar ook voor een exoot als de Amerikaanse rivierkreeft.

André Blokland, beroepsvisser:
“Invasieve Rivierkreeften. Onze onderneming (Handelsonderneming A. Blokland BV) met haar medewerkers en zakenpartners gruwt van de insinuerende woordkeus ‘invasief’. Prachtige ingeburgerde visserijdieren met een hoge economische en culinaire waarde voor beroepsbinnenvisserij, handel en consument zijn het voor onze relaties. Koesteren zulk prachtig genot is hoe wij hierover denken! 

Hans Middendorp, Algemene Waterschapspartij:

Mijn naam is Hans Middendorp. Als waterdeskundige houd ik mij bezig met waterbeheer en waternatuur. Een gezonde waternatuur in het dichtbevolkte West-Nederland is nog niet zo vanzelfsprekend. Ganzen vreten de natuurvriendelijke oevers kaal en rivierkreeftjes eten onderwater alle zachte planten op. Het blijft tuinieren! 

Wilfred Heinold, voorzitter stichting platform Stop Invasieve Exoten:

“De vangst door beroepsvissers (grote exemplaren en vooral mannetjes) is onvoldoende om de populatie exotische rivierkreeften in te dammen. Dat blijkt uit zeer recent onderzoek van onder meer het Nederlands Expertise Centrum Exoten. Daarom zouden volgens de onderzoekers ook de waterschappen rivierkreeften moeten gaan wegvangen, in alle maten en zowel mannetjes als vrouwtjes. 

Willie van Emmerik, Sportvisserij Nederland:

“Verwijderen van rivierkreeften in een water heeft alleen zin als het grootschalig gebeurt. Met vangtuigen zoals fuiken worden vaak alleen de volwassen dieren gevangen, de kleine kreeftjes kunnen door de mazen heen. Er is een aanzienlijk risico dat de massale hoeveelheid overblijvende kleinere dieren extra hard gaan groeien, doordat de competitie met en het kannibalisme door volwassen soortgenoten afneemt. Het kreeftenprobleem kan hierdoor zelfs verergeren. 

Wieger Kunst & Gerben Hillebrand, oprichters Crawfish Farm Holland:

“Samen zijn wij eind 2020 met CrawFish Farm Holland begonnen. Hoewel wij niet direct uit de beroepsvisserij komen, zagen wij enerzijds dat er problemen zijn met de biodiversiteit door de rivierkreeftjes plaag, anderzijds zagen wij dat de visserij vrij versnipperd en kleinschalig/ lokaal werkt. Wij geloven dat het nodig is om dit probleem, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, grootschalig aan te pakken. Een oplossing om continuïteit in vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

Click here to add your own text