Vissen op rivierkreeften

Hoewel er rivierkreeften in overvloed zijn, is er geen grootschalige commerciële visserij op de exotische rivierkreeften in Nederland. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste is het effect hiervan op de problemen en verspreiding van de rivierkreeften nog niet goed onderzocht. Het bevissen van de exotische rivierkreeften wordt daarom niet in elk water gestimuleerd. Verder is het voor een beroepsvisser een grote stap om te starten met het vissen op rivierkreeften. Dit heeft vooral te maken met vergunningen en regelgevingen.

Wanneer een invasieve exoot zich vestigt in een gebied is het van belang om meteen tot actie te komen om verdere verspreiding te voorkomen. De introductie van de soort in een nieuwe omgeving moet verhinderd worden zodat het probleem zich niet verder verspreidt. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de beste methodes om de invasieve rivierkreeften populaties te beheersen en verder verspreiding te voorkomen. Een van de veelbesproken methodes om de invasieve rivierkreeften populaties in te perken is wegvangen. Het ontwikkelen van een visserij op deze soorten kan de populatie terugdringen en potentieel tot een economisch gezonde visserij leiden voor binnenvissers.

Binnen Kennisplatform Rivierkreeft I heeft Good Fish Foundation voor het eerst het perspectief van de rivierkreeftenvissers meegenomen in een onderzoek naar de rivierkreeftenplaag in Nederland. Een rapportage en meer uitleg over dit rapport is via deze link te lezen.

In de supermarkt (onder andere Jumbo en de Albert Heijn) en bij sommige vishandelaren zijn er al rivierkreeften te koop. Deze komen meestal uit China of Spanje, waar ze in vijvers gekweekt worden. Die worden daar gekookt, gepeld en verpakt. Rivierkreeften die gevangen zijn in Nederland zal je niet gauw in de supermarkt aantreffen. Vrijwel de gehele vangst wordt levend verkocht aan restaurants en de groothandel.

Al lijkt het wegvangen van de exotische rivierkreeften een goede oplossing, er kleven een aantal nadelen aan. Er zijn veel twijfels over deze manier van beheren. Watereigenaren die problemen ondervinden door rivierkreeften willen namelijk niet de kreeften beheren maar willen ze bestrijden. Dit terwijl een visser juist niet wil dat de soort verdwijnt, dan is er namelijk niks meer om op te vissen.

Een ander bezwaar voor een beroepsvisserij is het risico op het introduceren van de exotische rivierkreeften in nieuwe gebieden. Wanneer deze visserij een economisch perspectief biedt, kan dit ervoor zorgen dat vissers in andere gebieden de soorten introduceren. Verder zijn er nog zorgen over de bijvangsten in deze visserij. De bijvangst moet zo veel mogelijk ingeperkt worden zodat de schade aan andere vissoorten minimaal is.