Rivierkreeften in Nederland

In Nederland komen verschillende soorten rivierkreeften voor. Naast de inheemse Europese rivierkreeft, zijn er nog 7 soorten exotische rivierkreeften in Nederland. Deze soorten zijn in de 20ste eeuw op verschillende manieren geïntroduceerd. Met uitzondering van de Turkse rivierkreeft (Astacus leptodactylus) komen deze geïntroduceerde soorten uit de Verenigde Staten. In de volksmond worden deze soorten vaak aangeduid met de verzamelterm Amerikaanse rivierkreeft.

De Amerikaanse rivierkreeften die voorkomen in Nederland zijn:

  • De Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarki
  • De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, Oronectes limosus
  • De Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, Oronectes virilis
  • De Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus acutus
  • De Californische rivierkreeft, Pacifastacus leniusculus
  • De Marmerkreeft, Procambarus fallax forma virginalis

Download de rivierkreeftenwijzer van Good Fish Foundation of de kreeftenzoekkaart van Stichting EIS om te leren hoe je de verschillende rivierkreeften kunt herkennen.

Hoewel de achteruitgang van de Europese rivierkreeft en de snelle opkomst van de Amerikaanse rivierkreeften gedeeltelijk tegelijk gebeurde, was de achteruitgang van de Europese rivierkreeft al eerder begonnen. Met name door de achteruitgang van de waterkwaliteit en het verdwijnen van leefgebied. De introductie van de Amerikaanse soorten en de kreeftenpest, waartegen de invasieve soorten resistent zijn, wordt gezien als de genadeslag voor de Europese rivierkreeft.

Lees meer op deze pagina’s meer over de Amerikaanse rivierkreeften en Europese rivierkreeft.

Bronnen:

Couperus, A. S (2015). Kennisdocument rivierkreeften. IMARES rapport C190/15, publicatiedatum 23 december 2015. Download het kennisdocument hier

Ottburg, F. G. W. A. en Roessink, I (2012). Europese rivierkreeften in Nederland. Vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden. Alterra-rapport 2341, Alterra Wageningen UR. Download: Europese Rivierkreeft_ Ottburg & Roessink.

Alle gebruikte documenten op deze website kun je via de pagina informatiebronnen vinden en downloaden.