Europese Rivierkreeft

De Europese rivierkreeft (Astacus astacus) is de enige soort rivierkreeft die inheems is in Nederland. Populaties van de Europese rivierkreeft staan in vrijwel alle leefgebieden in Europa onder druk. In Nederland komt de soort nog maar op één locatie nabij Arnhem voor.

Er zijn meerdere oorzaken voor de achteruitgang van de Europese rivierkreeft. In Nederland komt dit voornamelijk door de achteruitgang van de waterkwaliteit en verlies van geschikt habitat.

Door de introductie van exotische rivierkreeften in Nederland kon de kreeftenpest (Aphanomyces astaci) zich sneller verspreiden. Waarschijnlijk heeft de kreeftenpest bovenop de slechte waterkwaliteit en verlies van habitat ervoor gezorgd dat de Europese rivierkreeft in Nederland vrijwel helemaal verdwenen is. Amerikaanse rivierkreeften zijn beter bestand tegen de kreeftenpest en gaan er alleen dood aan wanneer ze al een zwakke gezondheid hebben. De Europese rivierkreeft is gevoeliger voor de kreeftenpest. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research doen onderzoek naar de mogelijkheid van het creëren van een bronpopulatie Europese rivierkreeft om de soort te herintroduceren in Nederland. 

Rivierkreeften vormen een belangrijke schakel in het voedselweb doordat ze dieren eten en zelf geconsumeerd worden. Ook hebben ze door hun graafactiviteiten een directe invloed op hun leefomgeving en daarbij het ecosysteem.