Kennisplatform Rivierkreeft

Achter het net. Verdiencapaciteit voor beroepsvissers op exotische rivierkreeften in Nederland

Dit rapport richt zich op de verdiencapaciteit van beroepsvissers die actief zijn in de rivierkreeftvisserij. Het onderzoekt hoeveel beroepsvissers kunnen verdienen door op rivierkreeften te vissen.

De rivierkreeft rukt al decennia op in Nederland, een belangrijke manier voor populatiebeheer is bevissing. Dan is een goed werkend verdienmodel voor beroepsvissers wel belangrijk. Een analyse van bestaande beroepsvissers gespecialiseerd in de commerciële vangst van rivierkreeft laat zien dat er nog veel moet gebeuren.

Het huidige bedrijfsmodel lijd onder de insititutionele omgeving waarin zij werken, de regelgeving en burgers. De omzet is niet hoog, maar ook de kosten vallen mee, toch kan dit eigenlijk niet compenseren voor de lage omzet. Dit resulteert in een gemiddeld bruto inkomen tussen 6.500 en 17.000 euro per jaar.

Wil de samenleving de rivierkreeftpopulatie beheersbaar maken is de aanbeveling de visserij te ondersteunen door te betalen voor dit beheer.

Het volledige rapport is beschikbaar om te downloaden via deze link: Achter het net. Verdiencapaciteit voor beroepsvissers op exotische rivierkreeften in Nederland