Rapportage Rivierkreeftenvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’

Kennisplatform Rivierkreeft heeft op vrijdag 13 september de rapportage ‘Rivierkreefenvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’ overhandigd aan dijkgraaf Gerard Doornbos van waterschap Hollandse Delta.

U kunt hier een digitale versie van het rapport downloaden.

Meer informatie over deze rapportage:

In 2017 is het samenwerkingsproject ‘Kennisplatform Rivierkreeft’[1] gestart door milieuorganisatie Good Fish Foundation (GFF), netVISwerk en Wageningen Environmental Research. Deze partijen hebben op 14 november 2018 in Bilthoven een kennisdag georganiseerd om boven tafel te krijgen wat we nu precies wel en niet over de invasieve rivierkreeften weten, en om tot de eerste stappen van een gezamenlijk actieplan te komen.

Alle deelnemers aan deze dag (waaronder diverse waterschappen en onderzoeksbureaus) erkenden dat rivierkreeft problemen veroorzaakten en dat er tot op heden niet of nauwelijks maatregelen worden genomen om de kreeftenproblematiek gericht aan te pakken. De conclusie van de dag was dat organisaties, zoals waterschappen, terrein beherende organisaties, gemeenten, agrariërs en visserijorganisaties, die direct impact kunnen hebben op het beheersen van invasieve rivierkreeften een actieve rol zouden moeten innemen in hun wateren. Het is nodig om te kijken naar wat voor handelingsperspectief het beste past bij hun water en soorten rivierkreeft in het water.

Een tot voor kort onderbelicht handelingsperspectief is het inzetten van de Nederlandse beroepsvisserij om de schade van invasieve rivierkreeften te minimaliseren. GFF heeft samen met netVISwerk het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar het perspectief van de rivierkreeftenvissers in Nederland op de “problematiek” van de rivierkreeften in Nederland. Het bijgevoegde rapport is tot stand gekomen na gesprekken die het projectconsortium heeft gevoerd met riviekreeftenvissers in Nederland. Met deze inventarisatie is in kaart gebracht wat de huidige knelpunten zijn voor beroepsvissers die op rivierkreeften vissen. Ook is commerciele bevissing als een (van de) handelingsperspectiev(en) nader onderzocht.

Wij benadrukken dat deze rapportage niet de mening weergeeft van het projectconsortium maar inzicht geeft in de visie van de Nederlandse rivierkreeftenvissers.

Een van de belangrijkste conclusies uit de rapportage is de behoefte tot betere samenwerking tussen de beroepsvisserij en waterbeheerders. Dit is essentieel om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de rivierkreeftenproblematiek en het wederzijds vertrouwen te doen toenemen.

U kunt hier de rapportage in lage resolutie downloaden. Wij hopen dat u het rapport met veel belangstelling zult lezen. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Albert Jan Maat (voorzitter netVISwerk) via voorzitter@netviswerk.nl of Irene Kranendonk (Good Fish Foundation) via irene@goodfish.guide. Als u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, kunt u ook contact opnemen met Irene Kranendonk (Good Fish Foundation).

[1] Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.