Noordholands Dagblad: Machteloos tegen opmars van ‘killer-kreeft’.

Tegen de opmars van de Amerikaanse rivierkreeft, een schadelijke exoot, is geen kruid gewassen. Tenminste, dat constateren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in antwoord op vragen van VVD-Statenlid Esther Rommel. Aldus het Noordhollands Dagblad op 11-02-2019.

Rommel wilde weten wat de provincie onderneemt tegen de kreeft, die sinds midden jaren tachtig – in zes ’uitvoeringen’ – de Nederlandse wateren onveilig maakt. Het dier heeft volgens Rommel ’nauwelijks natuurlijke vijanden’ en kan zich mede daardoor zeer snel vermenigvuldigen. De kreeftjes eten visjes, waterplanten en riet, waardoor het slootwater zowel troebel als ontvolkt raakt. ’Ook graven kreeften, net als muskusratten, gangen in oevers die daardoor instabiel worden’, weet Rommel.

Lees hier het hele artikel.