Nederlandse gemeenten willen gezamelijke aanpak rivierkreeften

Afgelopen zondag berichtte de NOS dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil  dat het LNV iets doet aan de overlast die invasieve rivierkreeften veroorzaken in Nederland. Mogelijk komt er een rivierkreeften-taskforce.

Het is al langer bekend dat Amerikaanse rivierkreeften veel schade veroorzaken in Nederlandse binnenwateren. Toch blijft een landelijk gecoördineerde aanpak voor deze plaag uit. In sommige gebieden wordt nog niet of nauwelijks actie ondernomen. In andere gebieden zijn beroepsvissers aan de slag gegaan met het wegvangen van de rivierkreeften om zo de plaag tegen te gaan, en een handel in deze rivierkreeften op te zetten. Rivierkreeften zijn namelijk erg lekker en het opeten van de rivierkreeften helpt in het tegengaan van de plaag. De beroepsvisserij is dan ook in het beheersplan van het Ministerie van Landbouw en Visserij (LNV) als maatregel opgenomen om de rivierkreeftenplaag tegen te gaan. Maar in sommige gebieden waar veel rivierkreeftenoverlast is, wordt er niet op de kreeften gevist. Dit kan zijn omdat hier geen vergunning voor uitgegeven wordt of omdat er simpelweg geen beroepsvisser is die in dit gebied commercieel op rivierkreeften wilt vissen.

Een landelijke rivierkreeften-taskforce, zoals voorgesteld in de aangenomen motie is hopelijk een stap in de richting van een gezamenlijke aanpak. Met deze taskforce komen alle deskundigen op het gebied van de rivierkreeftenplaag bij elkaar om op zoek te gaan naar een aanpak voor de rivierkreeften plaag. Pas wanneer we in elk gebied in actie komen, kunnen we daadwerkelijk de rivierkreeftenplaag tegengaan.

Good Fish Foundation is voorstander van een dergelijke taskforce, mits de beroepsvisserij hier ook in vertegenwoordigd is. De beroepsvisserij op rivierkreeften is op dit moment nog de enige aanpak die effect heeft op de rivierkreeftenpopulatie in een gebied. Hoe deze visserij het best ingericht kan worden, voor zowel het economisch perspectief van de visser als het beheersen van de rivierkreeftenpopulatie, onderzoekt Good Fish Foundation samen met Wageningen Environmental Research in het project Kennisplatform Rivierkreeft II. Met het Kennisplatform Rivierkreeft doen Good Fish Foundation en Wageningen Environmental Research al een aantal jaar onderzoek naar de aanpak van de rivierkreeftenplaag in Nederland en hoe de beroepsvisserij hierin betrokken kan worden. Good Fish Foundation brengt graag de opgedane kennis en ervaring van deze jaren in in de rivierkreeften-taskforce.

Lees het hele NOS artikel hier: Gemeenten willen gezamenlijke aanpak voor bestrijding rivierkreeften