Amerikaanse Rivierkreeften

Meestal worden alle exotische rivierkreeften in Nederland aangeduid met ‘Amerikaanse rivierkreeft’. Het zijn echter verschillende soorten. Ze worden Amerikaanse rivierkreeft genoemd omdat ze vanuit de Verenigde Staten in Nederland geïntroduceerd zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn de rode Amerikaanse rivierkreeft (Probambarus clarkii), de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Oronectes virilis) en de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Oronectes limosus) voor de aquariumhandel naar Nederland gebracht en zijn ze vervolgens ontsnapt of uitgezet in de natuur. De gevlekte rivierkreeft is in meerdere Europese landen uitgezet en heeft daarna Nederland weten te bereiken. De Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus) komt ook uit de Verenigde Staten en is in 1959 opzettelijk in Europa uitgezet als alternatief voor de Europese rivierkreeft waarvan de populatie sterk achteruit ging.

De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is nu de meest algemene en wijdst verspreidde rivierkreeft soort in Nederland. De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft verplaatst zich vooral via het water en nauwelijks over land. Terwijl het goed zou kunnen dat je de rode Amerikaanse rivierkreeft weleens op straat bent tegengekomen. De rode Amerikaanse rivierkreeft kruipt namelijk uit het water, de kant op om barrières in het water te omzeilen of om een nieuw habitat te zoeken. Hiervoor moeten ze soms enkele meters over land lopen.

Over het algemeen hebben rivierkreeften veel nakomelingen per reproductiecyclus. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, kan de rode Amerikaanse rivierkreeft bijvoorbeeld het hele jaar door voortplanten waardoor de populatie snel kan toenemen en kan de soort zich sneller verspreiden. De rode Amerikaanse rivierkreeft is ook nog eens de meest productieve rivierkreeft soort, per reproductie kan een vrouwtje meer dan 600 eitjes dragen. De geknobbelde rivierkreeft heeft aanzienlijk minder eitjes per reproductie, tussen de 20-320 eitjes.