Veldonderzoeken

Op deze pagina komt een overzicht van alle huidige en geplande veldonderzoeken naar rivierkreeften. Hiermee krijgt u een duidelijk overzicht van welke kennisvragen er in welk gebied onderzocht worden.

Kennisplatform Rivierkreeft

Als onderdeel van het project Kennisplatform Rivierkreeft voeren Ivo Roessink en Fabrice Ottburg (Wagenignen Environmental Research) een veldproef uit. Deze veldproef zal decemeber 2018 van start gaan en vind plaat op het Eiland van Dordrecht, een watergebied in het beheer van Waterschap Hollandse Delta.

Met deze veldproef hoopt het projectconsortium meer inzicht te krijgen in de centrale kennisvraag: ‘Hoe kan een commerciële visserij op rivierkreeften duurzaam ingericht worden, met de minste risico’s op verdere verspreiding en minimale bijvangsten?’.

Het gaat om een veldproef waarbij ook een digitaal vangstregistratiesysteem getest wordt waarmee de vangsten direct geregistreerd kunnen worden. Het projectconsortium verwacht een goed inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van de visserij op rivierkreeften en de effecten hiervan op de waterkwaliteit.

Mist u een veldwerk onderzoek op deze pagina? Laat het ons weten! Stuur een email naar Irene Kranendonk (irene@goodfish.guide).