Nieuws

Good Fish ondertekent gezamenlijke brandbrief uitheemse rivierkreeft

15 December werd er op veel nieuwsplatforms bericht over de brandbrief die vanuit Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) richting het ministerie van LNV is gestuurd. Ook Good Fish heeft deze brief ondertekend.  

De brief is een belangrijke stap in het onder de aandacht brengen van de zorgen die bij lokale stakeholders blijft groeien over de Amerikaanse rivierkreeft. Zorgen die breed gedeeld waren, zo bleek uit de stakeholderbijeenkomst, georganiseerd vanuit HHSK eerder dit jaar. Een duidelijke vraag om regie in de aanpak van deze exoot kwam naar voren, helemaal nu de natuurschade maar blijft toenemen en natuurdoelen wellicht niet meer kunnen worden gehaald.  

Het bestaande plan om commerciële visserij toe te staan was in beginselen een goede, maar is onvoldoende gebleken om de rivierkreeftpopulatie in het gebied van HHSK terug te dringen. Zo kan ook worden gelezen in de volgende monitoringsrapporten uit 2020, 2021, en 2022. De kreeftenpopulatie is zelfs met de aanwezigheid van een sterk actieve beroepsvisser toch nog gegroeid.  

De hoop is nu dat het gesprek op bestuurlijk niveau weer op gang komt en er gezamenlijk tot een actieplan gekomen wordt waarin duidelijke doelen staan, zodat de visserij en waterbeheerders weten waar ze naartoe kunnen werken. De oproep vanuit de brief is om dit actieplan duurzaam uit te voeren en daar tekent Good Fish ook voor.