Nieuws

De winnaars van de rivierkreeften-challenge zijn bekend gemaakt! Uit maar liefst 134 ideeën heeft de jury namens het Hoogheemraadschap Delfland en het Ministerie van LNV de winnaars van de rivierkreeften-challenge gekozen.

De opdracht van deze rivierkreeften-challenge was het ontwerpen van een vangsttuig waarmee exotische rivierkreeften zo effectief mogelijk gevangen kunnen worden. Belangrijk onderdeel van het vangsttuig is dat deze zowel kleine als grote exemplaren vangt, met zo min mogelijk bijvangst van andere soorten.

De hoofdprijs is gewonnen door Martijn Schiphouwer die de ‘kreeftenbox’ bedacht. De tweede en derde prijs gaat naar Jeroen Verhoeff en het ontwerp van Mathijn Speelman won de derde prijs. Alle inzendingen zijn terug te vinden in het ‘Rivierkreeften-challenge Inpiratieboek’ 

HH Delfland en het Ministerie van LNV verklaren blij te zijn met alle ingestuurde ideeën. “Niet alleen omdat het er veel zijn en de kwaliteit hoog is, maar ook omdat het laat zien dat veel mensen in en buiten ons gebied zich betrokken voelen bij het water en de biodiversiteit.”.

De volgende stap in het ontwikkelen van het nieuwe vangsttuig is een hackathon. De hackathon moet leiden tot een prototype vangsttuig. Dit prototype wordt uitgebreid getest, eerst op de proefsloten van de Wageningen Universiteit. Daarna start een pilot met het intensief wegvangen van rivierkreeften op een aantal plekken in Delfland. De aanbesteding voor dit vervolgtraject is net gepubliceerd: Vervolg op challenge kreeftenvangtuig van start.

Meer informatie over de ‘kreeftenbox’ is te vinden op: Kreeftenbox wint hoofdprijs Delflandse challenge

Het Rivierkreeften-challenge inspiratieboek is hier te vinden: Inspiratieboek rivierkreeften-challenge