Nieuws

Start populatiestudie en waterkwaliteit onderzoek rivierkreeften in zijsloten Slimmenwetering Zegveld Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

In Zegveld onderzoekt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de overlast door rivierkreeften in sloten. Het onderzoek moet uitwijzen of rivierkreeften ervoor zorgen dat de waterplant krabbenscheer verdwijnt in de boerensloten. Het waterschap werkt hierbij samen met Wageningen Universiteit & Research, een beroepsvisser en drie agrariërs uit Zegveld.

Tijdens de eerste vier weken van het onderzoek wordt de populatie rivierkreeften die in de sloten leeft in kaart gebracht. De kreeften worden gevangen, gemerkt en weer teruggezet in de sloot. Dit wordt herhaald, om zo in beeld te krijgen hoe groot de populatie rivierkreeften is. De eerder gevangen kreeften zijn gemerkt om zo via merk-terugvangst onderzoek zicht te krijgen op de populatiegrootte. Ná de laatste week van het onderzoek worden de kreeften niet meer teruggezet, maar neemt de beroepsvisser ze mee.

Uitendelijk moet het onderzoek uitwijzen of de rivierkreeft verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de krabbenscheer in de regio.

Het gehele verhaal kunt u lezen op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook het AD schreef een artikel.