Nieuws

‘Kreefteninvasie. Roofvis als bestrijder van invasieve rivierkreeften’ is de titel van een nieuw artikel verschenen in de december 2020 editie van Visionair. In het artikel beschrijven de auteurs welke roofvissen een rol kunnen spelen in het bestrijden van de rivierkreeftenplaag in Nederland en hoe.

Sommige vissoorten jagen op rivierkreeften, voornamelijk op de jonge, kleine exemplaren. Door veel van deze roofvissen (predatoren) in te zetten, kan de groei van de rivierkreeftenpopulaties worden tegengegaan. De aal, baars, snoekbaars, snoek en Europese meerval zijn soorten die in Nederland voorkomen en zijn predatoren van rivierkreeften.

Het artikel beschrijft ook mogelijke beheersoplossingen voor de riviekreeftenplaag. Dit zijn methodes om op de lange termijn ervoor de zorgen dat de rivierkreeftenpopulaties niet verder kunnen groeien en verspreiden. Hiervan wordt een combinatie van commerciële bevissing met aanvullende bevissing vanuit het waterschap en het robuuster en veerkrachtig maken van het ecosysteem als meest effectief beschouwd. Hiermee bestrijden we de uitheemse rivierkreeften echter niet volledig en zullen deze soorten aanwezig blijven in onze wateren, maar domineren niet. Uiteindelijk ontstaat er een balans.