Nieuws

Rivierkreeften in het Groene Hart bestreden door nieuwe visser

In het Groene Hart is een nieuwe beroepsvisser bezig Amerikaanse rivierkreeften weg te vangen: Mathijs de Leng, opvolger van zijn opa, Hans van der Laan.

Heidi Looy van Natuurlijk Heidi, Editie Groene Hart, ging bij ze op bezoek om de werkzaamheden te bekijken. Mathijs verteld over de noodzaak om de exoot weg te vangen, zoals iedereen inmiddels weet zorgt deze namelijk voor veel schade. Mathijs gebruikt speciale fuiken waardoor hij geen bijvangst heeft van andere vissen.
De rivierkreeftproblematiek vind zijn oorsprong in het Groene Hart, wordt ook in dit artikel onderstreept, Mathijs heeft dus genoeg te vangen.

De natuur zelf lukt het niet om alle rivierkreeften op te eten via natuurlijke predatie, daarom is het belangrijk dat er nieuw beroepsvissers komen die de kreeft weg vangen. Jonge vissers zijn een zegen voor de vergrijzende beroepsgroep van binnenvissers.

Bekijk het filmpje hiernaast voor het interview van Heidi, of klik hier.