Nieuws

In de Proosdijvijver in Ede zijn Amerikaanse rivierkreeften waargenomen. Afgelopen april heeft ATKB onderzoek gedaan naar de rivierkreeften en hun mogelijke verspreiding rondom de vijver. Dit onderzoek was in opdracht van de Gemeente Ede en waterschap Vallei en Veluwe. Over het onderzoek is een artikel geschreven in “Ede Stad”.

De Amerikaanse rivierkreeften komen inmiddels in veel gebieden in Nederland voor, maar op de Veluwe is deze soort echter nog niet veel waargenomen. Na een melding van een waarneming in de Proosdijvijver in Ede is daarom nader onderzoek uitgevoerd. Yannick Janssen van ATKB vertelt aan de journalist van Ede Stad wat ze precies onderzoeken: ,,Naast het feit dat we onderzoeken hoe groot de populatie is in de Proosdijvijver, is het van belang om te weten of de kreeften ook verplaatst zijn naar omliggende singels. Mocht dat zo zijn, dan wordt het probleem met de kreeften minder goed beheersbaar.’’

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het aantal rivierkreeften nog zeer beperkt is. Zo is er maar één kreeft gevangen in de Proosdijvijver en omliggende wateren.

Lees het gehele artikel hier: Probleem met Amerikaanse rivierkreeften lijk in Ede nog beheersbaar