Nieuws

Rivierkreeft plaagt de boer in gebied van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Wageningen Environmental Research voert onderzoek uit.

Nadat drie melkveehouders in het Utrechtse Zegveld aan de bel trokken, is hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een onderzoek begonnen naar de overlast van de Amerikaanse rivierkreeft in boerensloten.

De rivierkreeft wordt gezien als schuldige voor slechte waterkwaliteit in de sloten, het verdwijnen van de krabbenscheer, en het afkalven van de slootkant. Een groot probleem voor de lokale boeren, want zij zijn verantwoordelijk voor de sloten langs hun akkers. Daarnaast leveren de afkalvende slootkanten gevaar op voor vee.

Onderzoeker Fabrice Ottburg van Wageningen Environmental Research onderzoekt nu of de problematiek inderdaad door rivierkreeft wordt veroorzaakt door eerst een populatieinschatting te maken. De rivierkreeft wordt gevangen met de hulp van lokale visser Henk Biesters, die ze aan het eind van het onderzoek zal verkopen aan de groothandel in Urk.

Het gehele artikel valt te lezen op de website van “nieuwe oogst” via deze link.