Nieuws

Niet alleen rivierkreeften, maar ook otters zijn bezig aan een opmars in Nederland. Een belangrijk verschil is dat otters meer dan welkom zijn in de Nederlandse natuur, waar we de rivierkreeften liever kwijt dan rijk zijn. Er komen steeds meer natuurlijke vijanden voor de riviekreeften bij in Nederland. De otter hoort ook in dit rijtje thuis. Sterker nog, in sommige gebieden lijken de rivierkreeften de hoofdmaaltijd zijn van otters, zo schrijft Nature Today.

Otters in Nederland

Vooral in de Weeribben-Wieden komen relatief veel otters voor in Nederland. In dit gebied is de otter in 2002 ook geherintroduceerd. Sindsdien worden de otters in het gebied goed in de gaten gehouden. Dankzij deze observaties werd duidelijk dat de otters op bepaalde momenten van het jaar rivierkreeft eten, veel riviekreeften zelfs. Dit bleek uit onderzoek naar de uitwerpselen die de otters achterlaten, maar ook uit direct observaties van het jagen op en kraken van de rivierkreeften. Om hoeveel rivierkreeften het precies gaat die de otters eten is onbekend. Wel valt uit de observaties op te maken dat in het najaar/winter de otters minder rivierkreeften eten. Waarom is nog niet duidelijk, maar gezien het verstop gedrag van de kreeften in de koude maanden, zou dat een verklaring kunnen zijn.

Of de otters met hun predatie ook echt een rol kunnen gaan spelen in het tegengaan van de riviekreeftenplaag is onduidelijk. Dat de otters de riviekreeften opeten, is voor de natuur in ieder geval een gunsitge bijkomstigheid.

Klik op de afbeelding hiernaast of op deze link om het hele artikel van Nature Today te lezen.