Nieuws

Ook in Portugal speelt de rivierkreeftproblematiek en wordt nu ingezet op beheer

Portugese regering wil rivierkreeft onder controle krijgen

De Portugese regering heeft een actieplan goedgekeurd voor de populatiebeheersing van de Amerikaanse rivierkreeft. Het plan bestrijkt alle wateren op het vasteland waarin de rivierkreeft voorkomt en geld het hele jaar rond. De bedoeling van de Portugezen is om de rivierkreeftpopulatie “op een zodanig niveau te houden dat de door de rivierkreeft veroorzaakte schade tot een minimum wordt beperkt, maar de rivierkreeft toch een positieve rol kan blijven spelen als belangrijke prooi in het dieet van de inheemse fauna”.

Daarmee wijkt Portugal af van het plan in Nederland, waar een gesloten periode geld tussen september en november i.v.m. de palingvisserij, en waarbij nog steeds getwijfeld wordt tussen bestrijding of beheer.

Het volledige artikel leest u door deze link te volgen, of klik op de afbeelding hiernaast.