Nieuws

Onderzoeksrapport WENR: Rivierkreeften verantwoordelijk voor dijkverschuiving Reeuwijk?

In de zomer van 2021 heeft een dijkverschuiving plaatsgevonden over circa 70 meter nabij Reeuwijk-Dorp in Zuid-Holland. Hierbij werd al snel de vraag gesteld of dit veroorzaakt is door de invasieve rode Amerikaanse rivierkreeft, die in groten getale in dit gebied voorkomt. Is de kadeverschuiving inderdaad toe te schrijven aan de kreeften?

Het is niet geheel onlogisch dat rivierkreeften in verband worden gebracht met vergravingen van oevers. De rivierkreeft komt in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland – waar Reeuwijk onder valt – in groten getale voor. Wageningen Environmental Research en EIS hebben uitgezocht of de rivierkreeften hebben bijgedragen aan de verschuiving van de dijk in Reeuwijk op deze schaal.

Lees een samenvatting op Nature Today hier, of het volledige rapport hier.