Nieuws

Ecologisch adviesbureau Waardenburg doet in de provincie Flevoland onderzoek naar de Amerikaanse rivierkreeft.

Waterschap Zuiderzeeland verdenkt de Amerikaanse rivierkreeft ervan hun ecosysteem aan te tasten, net zoals muskusratten. Volgens Zuiderzeeland zijn de waterkwaliteit en biodiversiteit in het westen van de gemeente Dronten de laatste jaren ondermaats, waardoor sprake is van grootschalige algengroei. En dat komt volgens het waterschap door de grote hoeveelheid Amerikaanse rivierkreeften die daar leven. 

Om te bepalen of er inderdaad een verband bestaat tussen de exotische kreeft en de ondermaatse waterkwaliteit, schakelde Zuiderzeeland onlangs ecologisch adviesbureau Waardenburg in. Sinds de zomer wordt er in de wateren rond Dronten al veel op de rivierkreeft gevist in samenwerking met Wageningen Environmental Research.

Een deel van de gevangen kreeften wordt teruggezet in de Drontense rivieren waarna deze dieren drie jaar worden gevolgd. Op grond daarvan kan worden bepaald of en in hoeverre de kreeften de waterkwaliteit en de biodiversiteit aantasten.

Het gehele bericht is te vinden op de website van consultancy.nl via deze link.