Nieuws

Nu dan definitief: de dijkverschuiving in Reeuwijk is niet veroorzaakt door rivierkreeften

We wisten het eigenlijk al eerder. Carola Schouten, destijds nog van LNV, had het namelijk ook al eens in een antwoord aan de Kamer geschreven: De rivierkreeft is niet verantwoordelijk voor de dijkverzakking in Reeuwijk. (link)

Dit definitieve oordeel komt uit het onderzoek van Deltares uitgevoerd namens Hoogheemraadschap Rijnland. De oorzaak ligt volgens de onderzoekers in het gebrek aan tegendruk van het water. Dat is onder andere weer een gevolg van het uitdrogen van veen, en de samenstelling van de bodemopbouw.

Dat de rivierkreeft niet schuldig is neemt niet weg dat ze geen wateroverlast kunnen veroorzaken door het ondergraven van kades en slootkanten. Maar voor een dijkdoorbraak hoeven we dus niet te vrezen, daar graven de rivierkreeften niet diep genoeg voor, en dat is toch weer een zorg minder.

Lees het hele artikel hier.