Kennisplatform Rivierkreeft

Noord Hollands dagblad: Rivierkreeft niet de hoofdschuldige voor afkalven slootkanten

De Amerikaanse rivierkreeft krijgt vaak de schuld dat zij verantwoordelijk zijn voor het afkalven van de slootkanten, dit vanwege hun graafgedrag en invasieve aard. Toch zijn zij niet de hoofdverantwoordelijke voor het afkalven van de eilandjes in het Oosterdelgebied.

In dit gebied is het afkalven een groot probleem, vandaar dat de gemeente Dijk en Waard, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer, de Stichting Veldzorg en Museum BroekerVeiling een plan voor het gebied laten maken.

Uit de eerste analyses blijkt dat de afkalving dus niet hoofdzakelijk door rivierkreeften wordt veroorzaakt, maar door te intensief gebruik van de eilandjes voor groenteteelt. Tot de rand van de sloot wordt groente gepoot, wat de oevers aantast.

Nu wordt gepleit voor een groene zone op de slootkant, waar geen groente wordt gepoot maar vaste planten. Deze planten moeten vervolgens ook voorkomen dat het voor rivierkreeften makkelijk is om te graven. Ook de baggermethode moet worden gewijzigd zodat de slootkant een natuurlijkere vorm kan krijgen, in plaats van dat deze stijl afloopt.

Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten ook de brasems het veld ruimen. Een minder verstandige keuze, want deze inheemse vissen maken het water welliswaar troebel, ze zijn ook een inheemse soort die het de laatste jaren steeds moeilijker heeft. Toch is het voor het behoud van de eilandjes wellicht nodig, en daar willen ze in de toekomst ook nog van kunnen genieten.

Lees het originele artikel op de website van het Noordhollands Dagblad.