Nieuws

In het themanummer Planten van Floron (maart 2021) is een artikel gepubliceerd over  de invloed van Amerikaanse rivierkreeften op watervegetaties. In dit artikel geven de auteurs antwoord op een aantal vaak gestelde vragen over de relatie van rivierkreeften en de vegetatie onderwater.

In het artikel beschrijven de auteurs de mogelijke relatie van de aanwezigheid van rivierkreeften en de watervegetatie. De waterkwaliteit in veel Nederlandse binnenwateren is van onvoldoende kwaliteit voor gezonde watervegetatie. Ook zijn er veel gebieden waar grote dichtheden rivierkreeften voorkomen. De link is hiermee snel gelegd; zorgen rivierkreeften voor een achteruitgang van de vegetatie en de waterkwaliteit?

Dit ligt een stuk genuanceerder, zo beschrijven de auteurs. Zo kan het zijn dat de watervegetatie al langer achteruit ging, en dat rivierkreeften als het ware een laatste setje hebben gegeven. Verder zijn er ook wateren waar rivierkreeften zijn waargenomen, en de onderwatervegetatie in goede staat is. Hoe de dichtheid en specifieke soort rivierkreeft zich verhoudt tot de kwaliteit en kwantiteit van de watervegetatie wordt verder onderzocht door onder andere Wageningen Environmental Research.

Lees het hele artikel door op de afbeelding rechts te klikken of volg deze link.

Dit artikel is tot stand gekomen met steun vanuit Kennisplatform Rivierkreeft II.