Nieuws

Nature Today bericht namens Stichting Anemoon de sterke afname van beschermde slakken als gevolg van de oprukkende Amerikaanse rivierkreeft.

De zeldzame Platte schijfhoren en Klevige poelslak lijken de zoveelste slachtoffers te worden van een invasieve exoot in Nederland, blijkt uit onderzoek van Stichting Anemoon.

Doordat rivierkreeften in grote getalen alle waterplanten wegvreten zorgt dit voor een sterke afname in biodiversiteit. Ook zeldzame diersoorten zoals deze twee slaksoorten komen daardoor in de problemen, dat niet alleen, de slakken zijn ook zelf een perfecte prooi voor de rivierkreeft, ze hebben dus dubbel pech.

Toch is niet alleen de rivierkreeft de schuldige, ook waterbeheerders zouden hun schoningsbeleid moeten aanpassen. Het in één keer weghalen van de waterplanten omdat de sloten dreigen dicht te groeien is verouderd beleid. Toen de rivierkreeft er nog niet was konden de planten na zo’n rigoreuze schoning elk jaar weer herstellen, maar met de aanwezigheid van de rivierkreeft lukt dit de planten niet meer. De jonge plantjes worden met gemak vernield door de kreeften, met als gevolg een veranderd ecosysteem waar de Platte schijfhoren en Klevige poelslak niet meer kunnen leven.

Gefaseerd schoningsbeleid zou uitkomst moeten bieden. De waterplanten lijken dan hard genoeg te kunnen blijven groeien om de vraatsnelheid van de rivierkreeft voor te blijven. Helaas is dit niet overal praktijk, het is ook de vraag of compleet verdwenen vegatatie nog terugkomt. Iets waar ze in het gebid van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard mee worstelen, daar zijn ze ruim 90% van hun waterplanten verloren door de rivierkreeft zo is te horen in deze podcast.

De hoop is dat met aangepast beheer de populaties zeldzame waterslakken weer herstellen, maar dat zal de tijd moeten leren. Ook andere dieren hebben er hopelijk baat bij, want Paddenwerkgroepen zien dat de laatste jaren de amfibiënpopulaties sterk afnemen in gebieden met rivierkreeft.