Nieuws

Levend koken van kreeften en krabben wordt verboden

Het levend koken van kreeften en krabben staat al lange tijd onder discussie, blijkt uit een reeks artikelen van het NOS. Nu er voldoende bewijs is dat deze dieren pijn ervaren wil minister Schouten daarom een verbod.

De discussie over het levend koken van kreeften en krabben bestond al langer binnen de Kamer. Zo was er een motie in 2018 van de PvdD na aanleiding van een levendkookverbod in Zwitserland. Een kamermeerderheid kwam er echter niet, ondanks dat in de restaurants het levend koken al een stuk ongebruikelijker was geworden. Het gehele artikel leest u hier.

23 November 2021 kwam er echter nieuw bewijs naar buiten dat kreeften toch echt pijn kunnen ervaren na onderzoek van de London School of Economics. Naar aanleiding van dit onderzoek worden schaaldieren dan ook opgenomen in de Britse dierenbeschermingswet en laaide de discussie weer op in Nederland. Het liefst ziet de wetenschap een verbod op onverdoofd doden van schaaldieren, dit lijkt echter nog moeilijk uitvoerbaar. Dit artikel leest u hier.

Op 2 December 2021 is toegezegd een verbod in te stellen op het levend koken van kreeften en krabben. Ook op Europees niveau wordt er gekeken naar een verbod, echter wil Nederland zelf ook kijken wat er gedaan kan worden om het levend koken van dieren te stoppen. Lees het artikel hier, of klik op de afbeelding.