Nieuws

Provinciale Staten van Fryslân voeren strijd op tegen exoten

Er moet meer gebeuren om de verspreiding van uitheemse planten en dieren in Fryslân tegen te gaan. Dat vindt een meerderheid in Provinciale Staten.

Er komt 3 ton per jaar vrij voor de bestrijding van exoten vanuit de provinciale staten. Vrijwel alle fracties vonden dat er een tandje bij gezet moet worden en daarom komt er volgend jaar eenmalig nog eens 5 ton vrij.

De bestrijding van de rivierkreeft is echter niet toegewezen tot de provinciale staten, maar een kwestie voor het rijk. Maar het rijk maakt er te weinig werk van. De gedeputeerde moet er in Den Haag op aansturen dat er effectief wordt opgetreden, anders moeten de provincie en het Wetterskip zelf maar maatregelen treffen. Maar dan moet het rijk wel voor de kosten opdraaien, vinden de fracties.

Het gehele artikel is te lezen op de website van het Friesch dagblag via deze link.