Kennisplatform Rivierkreeft

Een debat tussen de Leidse raadsleden Antje Jordan (D66) en Marine van Schaik (PvdD) over de aanpak van de rivierkreeftproblematiek

Moeten we ermee leren leven of gaan we de strijd met de rivierkreeft aan? Daar wordt verschillend over gedacht. D66-raadslid Antje Jordan dient deze week een voorstel in om het de Amerikaanse rivierkreeften flink moeilijk te maken. Martine van Schaik, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, stelt een andere aanpak voor en komt met een tegenvoorstel.

Mvr. Jordan (D66) ziet een explosie in de Leidse rivierkreeftpopulatie en wil actie ondernemen door ze weg te laten vangen door middel van visserij. Mvr. Van Schaik (PvdD) vind dit onnodig dierenleed en komt met het argument dat het wegvangen van grote rivierkreeften de problematiek alleen maar kan verergeren.

Dit argument wordt vaker genoemd, maar zoals mvr. Jordan (D66) aangeeft lijkt dit onderzoek inmiddels verouderd. Kleine rivierkreeft is ook vatbaarder voor predatie van inheemse soorten. Wegvangst in samenwerking met versterking van het ecosysteem lijkt de meest geschikte oplossing om het probleem snel aan te pakken. Dat versterken van het ecosysteem wil de PvdD natuurlijk ook.

Beide pleiten voor betere samenwerking tussen gemeente en waterschap om rivierkreeftproblematiek efficienter aan te pakken.

Het volledige debat met artikel is te vinden via deze link.