Nieuws

Good Fish heeft een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de consumptie Amerikaanse rivierkreeften. Dit onderzoek is gedaan door middel van een enquête, opgezet met hulp van studenten Toegepaste Biologie van de AERES Hoogeschool. De enquête is door bijna 300 consumenten ingevuld.

Over het onderzoek

Op dit moment worden rivierkreeften die gevangen zijn in Nederland niet in de supermarkt of vishandel aangeboden. In de supermarkt worden echter wel rivierkreeften die gekweekt zijn in China aangeboden. Het gaat hierbij om de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarki). Een soort die ook in Nederland in grote aantallen voorkomt en voor problemen zorgt.

Good Fish heeft een enquête onder consumenten uitgevoerd om te onderzoeken of het aanbieden van Amerikaanse rivierkreeften uit Nederland aan consumenten toekomstperspectief biedt. We hebben onderzocht of consumenten op dit moment rivierkreeft als product kennen en/of interesse hebben in de consumptie hiervan. Vervolgens is er onderzocht op welke manier consumenten wensen de rivierkreeften aangeboden willen krijgen. De enquête is via sociale media en de website van Good Fish verspreid. In totaal hebben 277 personen de enquête ingevuld. In deze rapportage presenteren wij de resultaten van dit onderzoek.

Klik op de afbeelding hiernaast of volg deze link om het volledige rapport te lezen.

Samenvatting van de belangrijkste resultaten

Van alle respondenten heeft 45% aangegeven dat zij wisten dat rivierkreeft eetbaar was. Consumenten hebben een voorkeur voor rivierkreeft dat al verwerkt is, dan wel gepeld en voorgekookt of in de vorm van een maaltijd of salade. De respondenten die aangegeven hebben bijna nooit of nooit rivierkreeft gegeten te hebben, gaven als voornaamste reden dat zij niet weten waar rivierkreeft gekocht kan worden. Respondenten die wel rivierkreeft eten kopen deze voornamelijk in de supermarkt, viswinkel of bij de viskraam. Het gaat hierbij waarschijnlijk om de rivierkreeften geïmporteerd uit China.

De resultaten uit deze enquête geven aan dat consumenten eerder neigen naar rivierkreeft die in Nederland gevangen wordt dan de geïmporteerde rivierkreeft uit China, voornamelijk vanwege het duurzaamheidsaspect. Uit de resultaten is echter wel gebleken dat de verkrijgbaarheid en de prijs nog een struikelblok zijn.