Nieuws

Algemene Waterschapspartij (AWP) van waterschap Delfland teleurgesteld. Rivierkreeft wordt nog steeds niet weggevangen.

De motie rivierkreeft waarin de Algemene Waterschapspartij (AWP) samen met andere partijen vroeg om rivierkreeften weg te vangen, is alweer van vier jaar geleden. Vooralsnog is de teleurstelling groot.

Veel vertraging zorgt ervoor dat de vangstproef wordt uitgesteld. Samenwerking met beroepsvissers is er niet, want ecologen zetten vragen bij de bijvangst die zou optreden.

Kijk hier een filmpje van Omroep West. Ook is er een kort artikel hier.