Lopende onderzoeken

Verschillende waterschappen, onderzoeksbureaus en andere organisaties voeren onderzoek uit naar de Amerikaanse rivierkreeften in Nederland. Op deze pagina staat een overzicht van de huidige lopende onderzoeken.

De volgende onderzoeken lopen momenteel naar invasieve rivierkreeften in Nederland.

Bron: Stowa & Unie van Waterschappen. Uitheemse rivierkreeften in het Watersysteem; Problemen en handelingsperspectieven voor waterbeheerders Stand van zaken 2019. Publicatiedatum: 9 augustus 2019.

Afkreeftexperiment in de Molenpolder door ATKB, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Provincie Utrecht, Wageningen Environmental Research, Staatsbosbeheer en Gravingen.

Afkreeftexperiment Dordrecht door de  Good Fish Foundation, netVISwerk, Wageningen Environmental Research, Naturon en WS Hollandse Delta.

Onderzoek stuurfactoren kreeftendichtheid door OBN, STOWA, meerdere waterschappen, gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Witteveen+Bos, HAS en ATKB.

Verband eDNA en aas-fuikvangsten door Datura en HH van Delfland.

Kritische kreeftendichtheid/watersysteem door Witteveen+Bos.

Effect kreeften op krabbenscheer door Witteveen+Bos, Universiteit Utrecht en VBNE.

Effect nutriënten op kreeftenontwikkeling door Universiteit van Leiden

Kreeftentellingen KRW meetpunten incl. extra tellingen bij Delfland door EIS, NVWA en CBS.

Graafgedrag rivierkreeften door Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Gemeente Wijdemeren.

Uitroeien/terugdringen Californische rivierkreeft door WS Brabantse Delta en Natuurbalans.

Onderzoek troebeling watergangen rond Horssen (Land van Maas en Waal) en relatie
met voorkomen van Rode Amerikaanse rivierkreeft door Waterschap Rivierenland.

Mist er een onderzoek? Geef het door aan irene@goodfish.guide!