Studiedag Rivierkreeft

Bijeenkomsten

Kennisplatform Rivierkreeft organiseert gedurende het jaar verschillende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen, kennis uit te wisselen en samen te werken naar een oplossing voor de invasieve rivierkreeften in Nederland. Op deze pagina en in het nieuwsoverzicht kun je de infromatie en een verslag van de verschillende bijeenkomsten vinden.

Eindsymposium Kennisplatform Rivierkreeeft

Op woensdag 11 december 2019 is het eindsymposium van Kennisplatform Rivierkreeft. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Wageningen, van 13:00-17:00.

De afgelopen twee jaar heeft kennisplatform Rivierkreeft1, bestaande uit de Good Fish Foundation, netVISwerk en Wageningen Environmental Research, het kennisplatform rivierkreeft opgezet. Binnen dit project zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en informatieve bijeenkomsten en kennisdagen georganiseerd. Dit eindsymposium is de laatste bijeenkomst binnen dit project en is een kennisdag voor waterbeheerders en provincies die met rivierkreeften te maken hebben.

Tijdens deze kennisdag wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie over oplossingsrichtingen met betrekking tot de uitheemse rivierkreeften in Nederland. Verder wordt er een korte toelichting gegeven over de activiteiten binnen het project Kennisplatform Rivierkreeft van de afgelopen twee jaar. Ook worden de resultaten van de veldproef uitgevoerd binnen dit project toegelicht door Ivo Roessink en Fabrice Ottburg (Wageningen Environmental Research).

Mail naar irene@goodfish.guide voor meer informatie of om u aan te melden.

Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

De eerste themabijeenkomst was in de vorm van een studiedag en werd op 14 november 2018 gehouden in het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Klik hier voor het verslag en verdere informatie.

netVISwerk

Op 6 december 2018 was de ALV van netVISwerk in de Botterschuur in Urk. Kennisplatform rivierkreeft was aanwezig om het project Rivierkreeft: exoot uit de sloot toe te lichten. Fabrice Ottburg van Wageningen Environmnetal Research (WENR) gaf een presentatie of de verschillende rivierkreeften in Nederland en de problemen die ze veroorzaken. Samen met de leden van netVISwerk ging het projectconsortium de discussie aan of bevissing een mogelijke oplossing kan zijn voor de rivierkreeften problematiek. Klik hier voor de presentatie van WENR.