Nieuws

Bezoek Kamerleden aan onderzoek wegvangen rivierkreeften in Zegvelden

Vrijdag 2 juni 2023 hebben Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) een werkbezoek gebracht aan een onderzoek naar rivierkreeften in het gebied van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlandenen, het Zegveld. Dit onderzoek, in samenwerking met Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, gemeente Woerden en Wageningen Environmental Research, richt zich op het actief wegvangen van rivierkreeften.

“Niets doen is geen optie” aldus Fabrice Ottburg van WENR, en dat is momenteel het probleem. Bert de Groot, hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “Naast de schade die de kreeften aanrichten, is een minstens zo groot probleem dat het gevoel overheerst dat het ecologisch beheer en onderhoud op dit moment toch allemaal geen zin heeft. En het uitblijven van voldoende draagvlak heeft weer gevolgen voor het programma Gezond Water en de KRW-doelen.”  Het hele artikel vind je hier.

Er moet dus wat gebeuren en dit onderzoek moet daar bij helpen. Als kan worden aangetoond dat ook hier rivierkreeften effectief kunnen worden bestreden, is dat voor de waterbeheerders wellicht een reden om meer vissers in te huren dit ook te doen. Daarvoor is het wel nodig om eerst de populatiegrootte te meten, hier zijn de mannen van WENR inmiddels mee bezig. De eerste resultaten zijn inmiddels gepresenteerd.