Rivierkreeft gevonden?

Heeft u een rivierkreeft gevonden? Laat hem rustig zijn gang gaan en verplaats hem vooral niet, dat is verboden. Het is niet toegestaan om rivierkreeften te vangen, te verhandelen of te verplaatsen als je hier geen vergunning voor hebt. Als u een rivierkreeft tegenkomt op straat of in uw tuin, kunt u hem het beste laten gaan of terugzetten waar u hem gevonden heeft. Rivierkreeften zijn niet gevaarlijk of giftig en ze zullen geen mensen of huisdieren aanvallen. Wel kunnen rivierkreeften redelijk agressief reageren wanneer ze benaderd worden.

Verschillende websites en database’s houden waarnemingen van allerlei diersoorten bij, waaronder de rivierkreeft. U kunt uw waarneming uploaden op bijvoorbeeld www.telmee.nl en www.waarneming.nl zodat we een beter beeld krijgen van waar welke soorten rivierkreeften voorkomen in Nederland en hoe ze zich verspreiden.

De rivierkreeft die u heeft gevonden is een invasieve soort, een van de 5 soorten Amerikaanse rivierkreeften of de Turkse rivierkreeft. De Europese rivierkreeft is niet een exoot, maar deze bijna nergens meer voor. Dat het een invasieve soort is betekent dat het een soort is die men niet mag vangen, transporteren, meenemen of uitzetten. Bekijk welke rivierkreeft het is op de pagina: soorten identificatie!

Kennisplatform Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Een van de genoemde oplossingen uit eerder onderzoek lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Good Fish Foundation (GFF) heeft het initiatief genomen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterbeheerders, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in het Kennisplatform Rivierkreeft.

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

Binnen dit project zoekt Good Fish Foundation middels kennisuitwisseling en onderzoeksprojecten het komende jaar naar antwoorden op verschillende kennisvragen. Good Fish Foundation zal met verschillende partijen op zoek gaan naar de beste handelingsperspectieven om een oplossing te bieden voor de exotische rivierkreeften problematiek in Nederland. Ook zullen wij ons inzetten om  ervoor te zorgen dat beleidsmakers tot actie komen.

Binnen dit project werkt Good Fish Foundation samen met netVISwerk, Wageningen Marine Research, verschillende waterbeheerders en Sportvisserij Nederland.

Gedurende het project worden er workshops en symposia georganiseerd. De planning van de bijeenkomsten kunt u vinden in de kalender op deze website. Alle beschikbare informatie en het verloop van het project wordt getoond op deze website.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft: Exoot uit de Sloot bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Good Fish Foundation (GFF):
Margreet van Vilsteren, GFF (projectleider)
Irene Kranendonk, GFF (project coördinatie en onderzoek)
Maud Veraar, GFF (website & communicatie)

Wageningen Environmental Research:
Ivo Roessink, WENR
Fabrice Ottburg, WENR

Heinen Visserijadvies
Arjan Heinen

Blokland BV – Natuur, Jacht & Visserij
André Blokland, beroepsvisser.

Binnen dit project werken we samen met verschillende waterschappen. Het veldwerk gedeelte behorende bij dit project wordt uitgevoerd binnen het Waterschap Hollandse Delta.

Good Fish Foundation en haar projectpartners zijn nog op zoek naar partijen, met name waterbeheerders, die interesse hebben in een deelname in dit project. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Irene Kranendonk, via irene@goodfish.guide.

 • 2018, November

  Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

  Voorstudie’s afgerond

  Website gepubliceerd

  Stakeholders ingelicht en aangehaakt

  Onderzoeksplan goedgekeurd, veldwerk van start.

  Platformbijeenkomst 1: Studiedag

 • 2019, December

  Inzicht in de beroepsvisserij

  Veldwerk gevorderd

  Inzicht barricade’s beroepsvisserij op rivierkreeften

  Publicatie rapportage beroepsvisserij

  Inzicht beleid van waterbeheerders

  Voorzetting horecaonderzoek

  Platformbijeenkomst 2;

  ‘Barricades voor beroepsvissers’

  2019, December

 • 2018, Februari

  Hoe nu verder?

  Veldwerkonderzoek afgerond

  Rapportage en publicatie onderzoeksrapport

  Antwoord op centrale kennisvraag verkregen;

  Hoe nu verder?

 • 2019, Juni 2019

  Eindsymposium

  Project afgerond

  Openbaar eindsymposium

  Evaluatie & vervolgprocedure

  2019, Juni 2019

Kennisplatform Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Een van de genoemde oplossingen uit eerder onderzoek lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Good Fish Foundation (GFF) heeft het initiatief genomen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterbeheerders, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in het Kennisplatform Rivierkreeft.

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

Binnen dit project zoekt Good Fish Foundation middels kennisuitwisseling en onderzoeksprojecten het komende jaar naar antwoorden op verschillende kennisvragen. Good Fish Foundation zal met verschillende partijen op zoek gaan naar de beste handelingsperspectieven om een oplossing te bieden voor de exotische rivierkreeften problematiek in Nederland. Ook zullen wij ons inzetten om  ervoor te zorgen dat beleidsmakers tot actie komen.

Binnen dit project werkt Good Fish Foundation samen met netVISwerk, Wageningen Marine Research, verschillende waterbeheerders en Sportvisserij Nederland.

Gedurende het project worden er workshops en symposia georganiseerd. De planning van de bijeenkomsten kunt u vinden in de kalender op deze website. Alle beschikbare informatie en het verloop van het project wordt getoond op deze website.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft: Exoot uit de Sloot bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Good Fish Foundation (GFF):
Margreet van Vilsteren, GFF (projectleider)
Irene Kranendonk, GFF (project coördinatie en onderzoek)
Maud Veraar, GFF (website & communicatie)

Wageningen Environmental Research:
Ivo Roessink, WENR
Fabrice Ottburg, WENR

Heinen Visserijadvies
Arjan Heinen

Blokland BV – Natuur, Jacht & Visserij
André Blokland, beroepsvisser.

Binnen dit project werken we samen met verschillende waterschappen. Het veldwerk gedeelte behorende bij dit project wordt uitgevoerd binnen het Waterschap Hollandse Delta.

Good Fish Foundation en haar projectpartners zijn nog op zoek naar partijen, met name waterbeheerders, die interesse hebben in een deelname in dit project. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Irene Kranendonk, via irene@goodfish.guide.

 • 2018, November

  Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

  Voorstudie’s afgerond

  Website gepubliceerd

  Stakeholders ingelicht en aangehaakt

  Onderzoeksplan goedgekeurd, veldwerk van start.

  Platformbijeenkomst 1: Studiedag

 • 2019, December

  Inzicht in de beroepsvisserij

  Veldwerk gevorderd

  Inzicht barricade’s beroepsvisserij op rivierkreeften

  Publicatie rapportage beroepsvisserij

  Inzicht beleid van waterbeheerders

  Voorzetting horecaonderzoek

  Platformbijeenkomst 2;

  ‘Barricades voor beroepsvissers’

  2019, December

 • 2018, Februari

  Hoe nu verder?

  Veldwerkonderzoek afgerond

  Rapportage en publicatie onderzoeksrapport

  Antwoord op centrale kennisvraag verkregen;

  Hoe nu verder?

 • 2019, Juni 2019

  Eindsymposium

  Project afgerond

  Openbaar eindsymposium

  Evaluatie & vervolgprocedure

  2019, Juni 2019

Kennisplatform Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Een van de genoemde oplossingen uit eerder onderzoek lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Good Fish Foundation (GFF) heeft het initiatief genomen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterbeheerders, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in het Kennisplatform Rivierkreeft.

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

Binnen dit project zoekt Good Fish Foundation middels kennisuitwisseling en onderzoeksprojecten het komende jaar naar antwoorden op verschillende kennisvragen. Good Fish Foundation zal met verschillende partijen op zoek gaan naar de beste handelingsperspectieven om een oplossing te bieden voor de exotische rivierkreeften problematiek in Nederland. Ook zullen wij ons inzetten om  ervoor te zorgen dat beleidsmakers tot actie komen.

Binnen dit project werkt Good Fish Foundation samen met netVISwerk, Wageningen Marine Research, verschillende waterbeheerders en Sportvisserij Nederland.

Gedurende het project worden er workshops en symposia georganiseerd. De planning van de bijeenkomsten kunt u vinden in de kalender op deze website. Alle beschikbare informatie en het verloop van het project wordt getoond op deze website.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft: Exoot uit de Sloot bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Good Fish Foundation (GFF):
Margreet van Vilsteren, GFF (projectleider)
Irene Kranendonk, GFF (project coördinatie en onderzoek)
Maud Veraar, GFF (website & communicatie)

Wageningen Environmental Research:
Ivo Roessink, WENR
Fabrice Ottburg, WENR

Heinen Visserijadvies
Arjan Heinen

Blokland BV – Natuur, Jacht & Visserij
André Blokland, beroepsvisser.

Binnen dit project werken we samen met verschillende waterschappen. Het veldwerk gedeelte behorende bij dit project wordt uitgevoerd binnen het Waterschap Hollandse Delta.

Good Fish Foundation en haar projectpartners zijn nog op zoek naar partijen, met name waterbeheerders, die interesse hebben in een deelname in dit project. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Irene Kranendonk, via irene@goodfish.guide.

 • 2018, November

  Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

  Voorstudie’s afgerond

  Website gepubliceerd

  Stakeholders ingelicht en aangehaakt

  Onderzoeksplan goedgekeurd, veldwerk van start.

  Platformbijeenkomst 1: Studiedag

 • 2019, December

  Inzicht in de beroepsvisserij

  Veldwerk gevorderd

  Inzicht barricade’s beroepsvisserij op rivierkreeften

  Publicatie rapportage beroepsvisserij

  Inzicht beleid van waterbeheerders

  Voorzetting horecaonderzoek

  Platformbijeenkomst 2;

  ‘Barricades voor beroepsvissers’

  2019, December

 • 2018, Februari

  Hoe nu verder?

  Veldwerkonderzoek afgerond

  Rapportage en publicatie onderzoeksrapport

  Antwoord op centrale kennisvraag verkregen;

  Hoe nu verder?

 • 2019, Juni 2019

  Eindsymposium

  Project afgerond

  Openbaar eindsymposium

  Evaluatie & vervolgprocedure

  2019, Juni 2019

Kennisplatform Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Een van de genoemde oplossingen uit eerder onderzoek lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Good Fish Foundation (GFF) heeft het initiatief genomen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterbeheerders, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in het Kennisplatform Rivierkreeft.

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

Binnen dit project zoekt Good Fish Foundation middels kennisuitwisseling en onderzoeksprojecten het komende jaar naar antwoorden op verschillende kennisvragen. Good Fish Foundation zal met verschillende partijen op zoek gaan naar de beste handelingsperspectieven om een oplossing te bieden voor de exotische rivierkreeften problematiek in Nederland. Ook zullen wij ons inzetten om  ervoor te zorgen dat beleidsmakers tot actie komen.

Binnen dit project werkt Good Fish Foundation samen met netVISwerk, Wageningen Marine Research, verschillende waterbeheerders en Sportvisserij Nederland.

Gedurende het project worden er workshops en symposia georganiseerd. De planning van de bijeenkomsten kunt u vinden in de kalender op deze website. Alle beschikbare informatie en het verloop van het project wordt getoond op deze website.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft: Exoot uit de Sloot bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Good Fish Foundation (GFF):
Margreet van Vilsteren, GFF (projectleider)
Irene Kranendonk, GFF (project coördinatie en onderzoek)
Maud Veraar, GFF (website & communicatie)

Wageningen Environmental Research:
Ivo Roessink, WENR
Fabrice Ottburg, WENR

Heinen Visserijadvies
Arjan Heinen

Blokland BV – Natuur, Jacht & Visserij
André Blokland, beroepsvisser.

Binnen dit project werken we samen met verschillende waterschappen. Het veldwerk gedeelte behorende bij dit project wordt uitgevoerd binnen het Waterschap Hollandse Delta.

Good Fish Foundation en haar projectpartners zijn nog op zoek naar partijen, met name waterbeheerders, die interesse hebben in een deelname in dit project. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Irene Kranendonk, via irene@goodfish.guide.

 • 2018, November

  Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

  Voorstudie’s afgerond

  Website gepubliceerd

  Stakeholders ingelicht en aangehaakt

  Onderzoeksplan goedgekeurd, veldwerk van start.

  Platformbijeenkomst 1: Studiedag

 • 2019, December

  Inzicht in de beroepsvisserij

  Veldwerk gevorderd

  Inzicht barricade’s beroepsvisserij op rivierkreeften

  Publicatie rapportage beroepsvisserij

  Inzicht beleid van waterbeheerders

  Voorzetting horecaonderzoek

  Platformbijeenkomst 2;

  ‘Barricades voor beroepsvissers’

  2019, December

 • 2018, Februari

  Hoe nu verder?

  Veldwerkonderzoek afgerond

  Rapportage en publicatie onderzoeksrapport

  Antwoord op centrale kennisvraag verkregen;

  Hoe nu verder?

 • 2019, Juni 2019

  Eindsymposium

  Project afgerond

  Openbaar eindsymposium

  Evaluatie & vervolgprocedure

  2019, Juni 2019

Kennisplatform Rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware plaag te worden. Een van de genoemde oplossingen uit eerder onderzoek lijkt het wegvangen van de rivierkreeft. Deze visserijactiviteiten zijn echter nog zeer beperkt, mede door een gebrek aan kennis over het effect van het beheren van de populatie voor commerciële doeleinden op de waterkwaliteit. Good Fish Foundation (GFF) heeft het initiatief genomen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterbeheerders, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in het Kennisplatform Rivierkreeft.

Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en de beheerder van de VISwijzer. De organisatie stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze.

Binnen dit project zoekt Good Fish Foundation middels kennisuitwisseling en onderzoeksprojecten het komende jaar naar antwoorden op verschillende kennisvragen. Good Fish Foundation zal met verschillende partijen op zoek gaan naar de beste handelingsperspectieven om een oplossing te bieden voor de exotische rivierkreeften problematiek in Nederland. Ook zullen wij ons inzetten om  ervoor te zorgen dat beleidsmakers tot actie komen.

Binnen dit project werkt Good Fish Foundation samen met netVISwerk, Wageningen Marine Research, verschillende waterbeheerders en Sportvisserij Nederland.

Gedurende het project worden er workshops en symposia georganiseerd. De planning van de bijeenkomsten kunt u vinden in de kalender op deze website. Alle beschikbare informatie en het verloop van het project wordt getoond op deze website.

Projectpartners

Het projectconsortium Kennisplatform Rivierkreeft: Exoot uit de Sloot bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Good Fish Foundation (GFF):
Margreet van Vilsteren, GFF (projectleider)
Irene Kranendonk, GFF (project coördinatie en onderzoek)
Maud Veraar, GFF (website & communicatie)

Wageningen Environmental Research:
Ivo Roessink, WENR
Fabrice Ottburg, WENR

Heinen Visserijadvies
Arjan Heinen

Blokland BV – Natuur, Jacht & Visserij
André Blokland, beroepsvisser.

Binnen dit project werken we samen met verschillende waterschappen. Het veldwerk gedeelte behorende bij dit project wordt uitgevoerd binnen het Waterschap Hollandse Delta.

Good Fish Foundation en haar projectpartners zijn nog op zoek naar partijen, met name waterbeheerders, die interesse hebben in een deelname in dit project. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Irene Kranendonk, via irene@goodfish.guide.

 • 2018, November

  Studiedag Kennisplatform Rivierkreeft

  Voorstudie’s afgerond

  Website gepubliceerd

  Stakeholders ingelicht en aangehaakt

  Onderzoeksplan goedgekeurd, veldwerk van start.

  Platformbijeenkomst 1: Studiedag

 • 2019, December

  Inzicht in de beroepsvisserij

  Veldwerk gevorderd

  Inzicht barricade’s beroepsvisserij op rivierkreeften

  Publicatie rapportage beroepsvisserij

  Inzicht beleid van waterbeheerders

  Voorzetting horecaonderzoek

  Platformbijeenkomst 2;

  ‘Barricades voor beroepsvissers’

  2019, December

 • 2018, Februari

  Hoe nu verder?

  Veldwerkonderzoek afgerond

  Rapportage en publicatie onderzoeksrapport

  Antwoord op centrale kennisvraag verkregen;

  Hoe nu verder?

 • 2019, Juni 2019

  Eindsymposium

  Project afgerond

  Openbaar eindsymposium

  Evaluatie & vervolgprocedure

  2019, Juni 2019